Agile coach IT – 5151

Description:.
The change coach is responsible for the proper execution of development assignments in several service teams simultaneously, in close cooperation with the managers I&A. You have a signal function when it comes to feasibility, bottlenecks and new insights. A team consists on average of 2 – 5 employees per IT service or services. Your primary focus will be on the IT services

Location: Utrecht
Duration:15-02-2021 t/m 15-08-2021
Option to extend: Yes 2x 6 months
Hours per week: 32-36 hours
Closing date:21-01-2021

The department consists of Team I (computerization), Team A (automation) and the business office I&A. The I&A department is developing rapidly under the banner of “I&A next level”. The objective is, on the one hand, to get the basis in order and thus in control and, on the other hand, to give direction and content to the digital transformation in consultation with the organization. At the moment the employees within I&A are busy giving substance to IT services (redefining work processes) in order to ensure more added value for the business (describing the services, determining the scope, formulating goals and efforts). I&A Next Level services must be made clear, manageable, dosed and prioritized for employees and managers.

Function Requirements:
– A completed education at least hbo bachelor level;
– Minimum of 6 years demonstrable work experience as a team coach in the past 10 years within the context of a change assignment with multiple teams simultaneously within the IT domain;
– Available no later than February 15, 2021 for a minimum of 32 hours per week;
– Demonstrable work experience in a team coach position within the government, for example; water boards, municipalities or RWS (25 points);
– A completed education at least hbo bachelor level in the direction of business administration or Informatics (15 points);
– A minimum of 6 years demonstrable work experience with at least 4 different companies/clients as a team coach (15 points);
– Demonstrated knowledge of methods and standards in the field of Agile (10 points);
– Demonstrated knowledge with functional management (e.g. BiSL) (10 points);
– Demonstrated knowledge with IT service management (e.g. ITIL) (10 points);

If you have any questions, please contact us directly on 088 786 0100 or email CSC@chiefsofit.com

Agile coach IT diensten – 5151

Opdrachtomschrijving:
De verandercoach draagt verantwoordelijkheid voor een goede uitvoering van de ontwikkelopdrachten in meerdere dienstenteams tegelijk, in nauwe samenwerking met de managers I&A. Je hebt een signaalfunctie als het gaat om haalbaarheid, knelpunten en nieuwe inzichten. Een team bestaat gemiddeld uit 2 – 5 medewerkers per IT dienst of diensten ter behoeve van IT. Jouw eerste focus zal zijn op de IT diensten

Locatie: Utrecht
Duur: 15-02-2021 t/m 15-08-2021
Optie tot verlening: Ja 2x 6 maanden
Uren per week: 32-36 uur
Sluitingsdatum: 21-01-2021

De afdeling bestaat uit Team I (informatisering), Team A (automatisering) en het bedrijfsbureau I&A. De afdeling I&A is onder de noemer van “I&A next level” volop in ontwikkeling. Doelstelling is enerzijds de basis op orde te krijgen en daarmee in control te komen anderzijds om in samenspraak met de organisatie richting en inhoud te geven aan de digitale transformatie. Op dit moment zijn de medewerkers binnen I&A bezig om invulling te geven aan IT diensten (werkprocessen opnieuw definiëren) om te zorgen voor meer toegevoegde waarden richting de business (omschrijven van de diensten, scope bepaling, formuleren van doelen en inspanningen). I&A Next Level diensten moeten voor medewerkers en managers helder, behapbaar, gedoseerd en geprioriteerd gemaakt worden.

Functie eisen:
– Een afgeronde opleiding op minimaal hbo bachelor niveau;
– Minimaal 6 jaar aantoonbare werkervaring als teamcoach in de afgelopen 10 jaar binnen de context van een veranderopgave met meerdere teams tegelijkertijd binnen het domein IT;
– Beschikbaar uiterlijk per 15 februari 2021 voor minimaal 32 uur per week;
– Aantoonbare werkervaring in een teamcoach functie binnen de overheid, zoals bijvoorbeeld; waterschappen, gemeenten of RWS (25 punten);
– Een afgeronde opleiding op minimaal hbo bachelor niveau in de richting van bedrijfskunde of Informatica (15 punten);
– Minimaal 6 jaar aantoonbare werkervaring bij minimaal 4 verschillende bedrijven/opdrachtgevers als teamcoach (15 punten);
– Aantoonbare kennis van methoden en standaards op het gebied van Agile (10 punten);
– Aantoonbare kennis met functioneel beheer (bijv. BiSL) (10 punten);
– Aantoonbare kennis met IT service management (bijv. ITIL) (10 punten);

Bij vragen kunt u direct contact opnemen met 088 786 0100 of mailen naar CSC@chiefsofit.com