Agile Tester – 918-3

Job Description
We are looking for an Agile tester, whose main task is to automate test processes for the government work environment (with the components Windows 10, Microsoft applications, RES and Citrix).
The Agile tester uses the testing policy of SSC-ICT. The phases prescribed here are the Quickscan, the tool selection, the action plan and the actual realization of the process. All processes are initially addressed as a Proof of Concept. This is to actually determine whether test automation has added value.

In addition to this approach, the tester must be able to set up, maintain and report on a manageable framework of test scripts.
We are looking for a tester who knows and can apply the following approach.

Location: The Hague
Hours per week: 36
Duration: 12/14/2020 to 5/31/2021
Closing date: 12/01/2020 12:00:00 PM

Requirements
Education, Certificates, Level of Knowledge

– TMAP Next test engineer certified
– In-depth knowledge of large workplace environments

Wishes
Competencies

Perseverance

Problem analysis

Pro-Active

Team player

Communicates

Interested or for more information, please contact our recruitment team on 0887860100 or email us csc@chiefsofit.com

Agile Tester – 918-3

Opdrachtomschrijving
We zijn op zoek naar een Agile tester, die als hoofdtaak heeft om testtrajecten te automatiseren voor de Rijkswerkomgeving (met de componenten Windows 10, Microsoft applicaties, RES en Citrix).
De Agile tester maakt gebruik van het testbeleid van SSC-ICT. De faseringen die hierin voorgeschreven worden zijn de Quickscan, de toolselectie, het plan van aanpak en de daadwerkelijke realisatie van het traject. Alle trajecten worden in eerste instantie opgepakt als een Proof of Concept. Dit om daadwerkelijk te bepalen of testautomatisering toegevoegde waarde heeft.

Naast deze aanpak moet de tester in staat zijn om een beheerbaar framework van testscripts op te zetten en te onderhouden en hier over te rapporteren.
Wij zijn op zoek naar een tester die de volgende aanpak kent en kan toepassen.

Locatie: Den Haag
Aantal uur per week: 36
Duur: 14-12-2020 t/m 31-05-2021
Sluitingsdatum: 01-12-2020 12:00:00

Eisen
Opleiding, Certificaten, Kennisniveau

– TMAP Next testengineer gecertificeerd
– Diepgaande kennis van grote werkplekomgevingen

Wensen
Competenties

Doorzettingsvermogen

Probleem Analyse

Pro-Aktief

Teamspeler

Communiceert

Geïnteresseerd of voor meer informatie, neem dan contact op met ons recruitment team op 0887860100 of mail ons csc@chiefsofit.com

Agile Tester- 918-3

Job description
We are looking for an Agile tester whose main task is to automate test processes for the government work environment (with the components Windows 10, Microsoft applications, RES and Citrix).
The Agile tester uses the SSC-ICT testing policy. The phases prescribed herein are the Quickscan, the tool selection, the action plan and the actual realization of the process. All processes are initially addressed as a Proof of Concept. This is to actually determine whether test automation has added value.

In addition to this approach, the tester must be able to set up and maintain a manageable framework of test scripts and report on this.
We are looking for a tester who knows and can apply the following approach.
Possible tasks:

– Setting up a Quickscan
– Drawing up a plan of action
– Drafting of automated test scripts
– Reporting on the test scripts
– Managing and adapting automated test scripts for new releases
– Findings management
– Participate in project consultation

Location: The Hague
Hours per week: 36
Duration: 14-12-2020 to 31-05-2021
Closing date: 12/01/2020 12:00:00 PM

Requirements
– TMAP Next test engineer certified
– In-depth knowledge of large workplace environments
– Extensive knowledge about the use of test tools Ranorex and Subversion / 2 years of experience
– Knowledge of programming languages, preference C-Sharp / 2 years of experience
– Experience in the field of Citrix in combination with Ivanti WorkSpace Manager / 2 years of experience
– Experience in Microsoft / 2 years of experience

To wish
Having experience with:
– Scrum Agile work
– ITIL
– PRINCE 2
– Microsoft SCCM & Intune
– Microsoft 365
– MCSA (Windows Server 2016)
– PowerShell
– Azure Cloud
– Citrix CCE-V (pre)
– File & Print (knowledge & experience)

Interested or for more information, please contact our recruitment team on 0887860100 or email us csc@chiefsofit.com

Agile Tester- 918-3

Opdrachtomschrijving
We zijn op zoek naar een Agile tester, die als hoofdtaak heeft om testtrajecten te automatiseren voor de Rijkswerkomgeving (met de componenten Windows 10, Microsoft applicaties, RES en Citrix).
De Agile tester maakt gebruik van het testbeleid van SSC-ICT. De faseringen die hierin voorgeschreven worden zijn de Quickscan, de toolselectie, het plan van aanpak en de daadwerkelijke realisatie van het traject. Alle trajecten worden in eerste instantie opgepakt als een Proof of Concept. Dit om daadwerkelijk te bepalen of testautomatisering toegevoegde waarde heeft.

Naast deze aanpak moet de tester in staat zijn om een beheerbaar framework van testscripts op te zetten en te onderhouden en hier over te rapporteren.
Wij zijn op zoek naar een tester die de volgende aanpak kent en kan toepassen.
Mogelijke taken:

– Opstellen Quickscan
– Opstellen Plan van Aanpak
– Opstellen van geautomatiseerde testscripts
– Rapporteren over de testscripts
– Beheren en aanpassingen van geautmatiseerde testscripts voor nieuwe releases
– Bevindingenbeheer
– Deelnemen aan project overleggen

Locatie: Den Haag
Aantal uur per week: 36
Duur: 14-12-2020 t/m 31-05-2021
Sluitingsdatum: 01-12-2020 12:00:00

Eisen
– TMAP Next testengineer gecertificeerd
– Diepgaande kennis van grote werkplekomgevingen
– Uitgebreide kennis over de inzet van testtools Ranorex en Subversion / 2 jaar ervaring
– Kennis van programmeertalen, voorkeur C-Sharp / 2 jaar ervaring
– Ervaring op het gebied van Citrix i.c.m Ivanti WorkSpace Manager / 2 jaar ervaring
– Ervaring op het gebied van Microsoft / 2 jaar ervaring

Wensen
Ervaring hebben met:
– Scrum Agile werken
– ITIL
– PRINCE 2
– Microsoft SCCM & Intune
– Microsoft 365
– MCSA (Windows Server 2016)
– PowerShell
– Azure Cloud
– Citrix CCE-V (pre)
– File & Print (kennis & ervaring)

Geïnteresseerd of voor meer informatie, neem dan contact op met ons recruitment team op 0887860100 of mail ons csc@chiefsofit.com