Process Analyst – 2603

Job description
The process analyst works within the team of the Data Top 15 project. This project works in 7 parallel scrum teams according to the SAFe methodology. The process analyst is part of a number of these scrum teams. The tasks of the process analyst are

1. Visualizing complex operational traffic management processes, with the focus on where data is created and processed in these processes.

2. For the implementation of the process analysis must be consulted with a wide range of stakeholders in the processes, at RWS and other road authorities (provinces and municipalities). In addition to the substantive analysis, building a bond between the stakeholders is an important factor.

3. Documentation of these processes in the RWS standard, also indicating on which points in the data processing process improvements are necessary.

The work will take place partly in Utrecht and Delft, but mostly at other locations throughout the country where relatively much travel will take place. It is expected that the candidate has a car. In connection with the current corona measures, it is also expected that the candidate will have video conference resources at his disposal and will be able to apply these effectively.

Location: Various locations
Number of hours per week: 36
Duration: 21-12-2020 to 31-12-2022
Closing date: 30-11-2020 09:00:00

Requirements
Education, Certificates, Knowledge level

Experience with process analysis methods and techniques such as BPMN, BPR, AO, ARIS, Procedures & Work instructions

Experience in describing complex business processes

Knowledge of Agile / SAFe

Senior employee in the field of describing business processes

Experience with data processing within processes (data driven)

Wish
Competencies

Analytical ability and able to document this clearly

Seniority radiating

Connecting

Planning and organizing

Organisational sensibility

Directive where needed, understanding where useful

Communicative proficient

Proactively

Interested or for more information, please contact our recruitment team at 0887860100 or email us csc@chiefsofit.com.

Translated with www.DeepL.com/Translator (free version)

Procesanalist – 2603

Opdrachtomschrijving
De procesanalist is werkzaam binnen het team van het project Data Top 15. Dit project werkt in 7 parallelle scrumteams volgens de SAFe methodiek. De proces analist maakt deel uit van een aantal van deze scrumteams. De taken van de proces analist zijn

1. In beeld brengen van complexe operationele verkeersmanagement processen, met daarin de focus waar data in deze processen ontstaat en wordt verwerkt.

2. Voor de uitvoering van de proces analyse moet worden overlegd met een breed scala aan betrokkenen in de processen, bij RWS en andere wegbeheerders (provincies en gemeenten). Naast de inhoudelijke analyse is het opbouwen van binding tussen de stakeholders een belangrijke factor.

3. Documenteren van deze processen in de RWS standaard, daarbij ook aangeven op welke punten er in de dataverwerking procesmatige verbeteringen noodzakelijk zijn.

De werkzaamheden zullen deels in Utrecht en Delft plaatsvinden, echter veelal op andere locaties in heel het land waarbij relatief veel gereisd zal gaan worden. Verwacht wordt dat de kandidaat over een auto beschikt. In verband met de huidige corona maatregelen wordt ook verwacht dat de kandidaat beschikt over video conference middelen en deze ook effectief kan toepassen.

Locatie: Diverse locaties
Aantal uur per week: 36
Duur: 21-12-2020 t/m 31-12-2022
Sluitingsdatum: 30-11-2020 09:00:00

Eisen
Opleiding, Certificaten, Kennisniveau

Ervaring met procesanalysemethoden en technieken zoals BPMN, BPR, AO, ARIS, Procedures & Werkinstructies

Ervaring met het beschrijven van complexe bedrijfsprocessen

Kennis van Agile / SAFe

Senior medewerker op het gebied van beschrijven van bedrijfsprocessen

Ervaring met dataverwerking binnen processen (datagedreven)

Wensen
Competenties

Analytisch vermogen en in staat om dit duidelijk te documenteren

Senioriteit uitstralend

Verbindend

Plannen en organiseren

Organisatiesensitief

Directief waar nodig, begrijpend waar nuttig

Communicatief vaardig

Proactief

Geïnteresseerd of voor meer informatie, neem dan contact op met ons recruitment team op 0887860100 of mail ons csc@chiefsofit.com

Analist / Specificatieschrijver Bediendomein- 2531

Job description
We are looking for a senior consultant system integration in the operational service domain.
As an analyst / specification writer for the client:

– You collect the requirements for workstation components from users / administrators through workshops, interviews and documents analysis,
– you develop the (system) specification for contracting the workstation components desk and touch panel (including application),
– you coordinate the developed specifications with the users / administrators and – you prepare a demand specification as a request for the market.

The work will be carried out on behalf of the ORBB project manager. The place of employment is Delft. Work can also take place at several locations in the Netherlands.

Location: Various locations
Hours per week: 36
Duration: 11-01-2021 to 10-07-2021
Closing date: 01-12-2020 09:00:00

Requirements
– You have at least an HBO diploma in computer science or comparable.
– You have demonstrable knowledge of the functional design of automated systems.
– You have demonstrable knowledge of drawing up contract specifications for requesting IV development on the market.
– You have demonstrable knowledge and experience with the J-STD016 methodology.
– Process Modeling and Analysis
– You have experience with functional design for software development. / 5 years of experience
– You have experience in drawing up contract specifications. / 3 years of experience

To wish
• You have knowledge of and experience with standardized operating workstations, preferably within Rijkswaterstaat;
• You have knowledge of and experience with specifying desks and touch panels;
• You have knowledge of the business processes of the business: operating objects such as bridges and tunnels and operating dynamic traffic management.
• You have knowledge of integration between different systems.
• You have experience working in the RWS organization
• You have experience with KES / System Engineering within RWS and especially requirement management using GRIP.

Interested or for more information, please contact our recruitment team on 0887860100 or email us csc@chiefsofit.com

Analist / Specificatieschrijver Bediendomein- 2531

Opdrachtomschrijving
We zijn opzoek naar een senior adviseur systeem integratie in het operationale bediendomein.
Als analist/ specificatieschrijver voor de opdrachtgever:

– verzamel je door workshops, interviews en documenten analyse de eisen voor werkplek onderdelen bij gebruikers / beheerders,
– ontwikkel je de (systeem)specificatie voor contractering van de werkplekonderdelen lessenaar en aanraak paneel (incl. applicatie),
– stem je de ontwikkelde specificaties af met de gebruikers / beheerders en – stel je een vraagspecificatie als uitvraag voor de markt.

De werkzaamheden zullen worden uitgevoerd in opdracht van de projectmanager ORBB. De standplaats is Delft. Werkzaamheden kunnen ook plaatsvinden op meerdere plaatsen binnen Nederland.

Locatie: Diverse locaties
Aantal uur per week: 36
Duur: 11-01-2021 t/m 10-07-2021
Sluitingsdatum: 01-12-2020 09:00:00

Eisen
– Je hebt minimaal een HBO-diploma in de richting informatica of vergelijkbaar.
– Je hebt aantoonbaar kennis van het functioneel ontwerpen van geautomatiseerde systemen.
– Je hebt aantoonbaar kennis van het opstellen van contract specificaties voor het op de markt uitvragen van IV ontwikkeling.
– Je hebt aantoonbaar kennis en ervaring met de J-STD016 methodiek.
– Proces Modelleren en Analyseren
– Je hebt ervaring met functioneel ontwepen voor software ontwikkeling. / 5 jaar ervaring
– Je hebt ervaring met het opstellen van contractspecificaties. / 3 jaar ervaring

Wensen
• Je hebt kennis van en ervaring met gestandaardiseerde bedienwerkplekken, bij voorkeur binnen Rijkswaterstaat;
• Je hebt keenis van en ervaring met het specificeren van lessenaars en aanraakpanelen;
• Je hebt kennis van de bedrijfsprocessen van de business: het bedienen van objecten als bruggen en tunnels en het bedienen van dynamisch verkeersmanagement.
• Je hebt kennis van integratie tussen verschillende systemen.
• Je hebt ervaring met het werken in de RWS organisatie
• Je hebt ervaring met het KES/System Engineering binnen RWS en m.n. het requirementmanagement mbv GRIP.

Geïnteresseerd of voor meer informatie, neem dan contact op met ons recruitment team op 0887860100 of mail ons csc@chiefsofit.com

EIS-SW Business Process Analyst – 2514

Opdrachtomschrijving
De Business Process Analyst werkt samen met de Security SAFe Scrum-teams om items te leveren die beveiligingsrisico’s verminderen en waarde bieden binnen het EIS-SW-platform en voor de softwareontwikkelingsgemeenschap van bedrijven.

Zakelijke behoeften verduidelijken, de implementatieactiviteiten ondersteunen en helpen bij de validatie van de oplossing bij de belanghebbenden en klanten;
Beschrijf gebruikersverhalen op basis van klantbehoeften;
Vertalen van user stories naar functionele eisen;
Fungeren als lid van het scrumteam;
Demonstreer end-to-end eigenaarschap voor verhalen;
Stem specificaties af met belanghebbenden en interne klanten;
De verbindende schakel zijn tussen de klanten en technisch specialisten;

Locatie: Veldhoven
Land Nederland
Taal: nederlands
Uren per week: 32 – 40
Duur: 14-12-2020 tot 12-03-2021
Sluitingstijd: 30-11-2020 09:00:00 uur

Eisen
HBO + of Academisch niveau onderwijs
Ervaring met Agile / DevOps.

Wensen
Toont initiatief en probleemoplossende houding;
Sterke klantgerichtheid en drive voor excellentie;
Pragmatisch, flexibel, toegewijd aan kwaliteit;
Mogelijkheid om te plannen en prioriteiten te stellen;
Teamwerker, goede sociale vaardigheden, klantgericht;
Denk praktisch na over de impact van beslissingen voor eindklant / gebruiker;
Affiniteit hebben met IT-systemen en -structuren en denken in termen van bedrijfsprocesmodellering;

Werk-en denkniveau
De kandidaat is goed bekend met softwareontwikkeling. Verdere eisen aan de kandidaat:
Minimaal 3-8 jaar relevante werkervaring;
Relevante ervaring en bewezen ervaring in grote technisch gecompliceerde ontwikkelomgevingen;
De mogelijkheid om zakelijke vereisten te documenteren, valideren, uitdagen en deze te vertalen naar functionele IT-specificaties, use cases of gebruikersverhalen;
Bekend met / kennis van Informatiebeveiliging;
Bekend met / kennis van Software Development;
Sterke mondelinge en schriftelijke communicatieve vaardigheden (Engels);
Sterke documentatiemogelijkheden;

Geïnteresseerd of voor meer informatie, neem dan contact op met ons recruitment team op 0887860100 of mail ons csc@chiefsofit.com