Internal Communications Consultant – 5144

Job Description
You will participate in projects that have an impact on the entire organization. As a communication advisor you work, together with colleagues, on the realization of these projects. You do this on an operational and tactical level. You have an advisory and executive role in these projects and tasks. You determine the best approach, resources and timing. You know how to make the connection between internal and external communication. You have organizational strength and can focus on the issues of the day.

Location: South Holland
Hours per week: 18
Start date: 01-02-2021
End date: 08/01/2021
Closing date: 18-01-2021

Requirements
At least 3 years of demonstrable work experience as an internal communication consultant.
At least 3 years of demonstrable work experience as a communication advisor in ICT projects.
At least 2 years of demonstrable work experience as a communication advisor with legal projects within an organization.
Demonstrable work experience in translating complex material into clear, understandable messages and text.
Demonstrable work experience in managing external communication agencies.
Demonstrable work experience in organizing online events.

Wishes
Thinking doer;
Creative;
Result;
Flexible;
Organizational sensitive;
Customer oriented.

Are you interested or would you like more information about the assignment? Please contact our recruitment team on 088-7860100 or email us at CSC@chiefsofit.com

Interne communicatieadviseur – 5144

Opdrachtomschrijving
Jij gaat meewerken aan projecten die impact hebben op de gehele organisatie. Als communicatieadviseur werk je, samen met collega’s, aan de realisatie van deze projecten. Dit doe je op operationeel en tactisch niveau. Je hebt een adviserende en uitvoerende rol bij deze projecten en taken. Jij bepaalt wat de beste aanpak, middelen en timing zijn. Daarbij weet je de verbinding te leggen tussen in- en externe communicatie. Je beschikt over organisatiekracht en kan focus aanbrengen in de waan van de dag.

Locatie: Zuid Holland
Uren per week:18
Startdatum: 01-02-2021
Einddatum: 01-08-2021
Sluitingsdatum: 18-01-2021

Eisen
Minimaal 3 jaar aantoonbare werkervaring als interne communicatie adviseur.
Minimaal 3 jaar aantoonbare werkervaring als communicatieadviseur bij ICT-projecten.
Minimaal 2 jaar aantoonbare werkervaring als communicatieadviseur met juridische projecten binnen een organisatie.
Aantoonbare werkervaring in het vertalen van complexe materie naar heldere, begrijpbare boodschappen en tekst.
Aantoonbare werkervaring in het aansturen van externe communicatiebureaus.
Aantoonbare werkervaring in het organiseren van online evenementen.

Wensen
Denkende doener;
Creatief;
Resultaat;
Flexibel;
Organisatiesensitief;
Klantgericht.

Bent u geïnteresseerd of wilt u meer informatie omtrent de opdracht? Neem dan contact op met onze recruitment team op 088-7860100 of mailen op CSC@chiefsofit.com