2nd Line Support Engineer – 6207

Opdrachtomschrijving
Ondersteuning van interne gebruikers voor alle pc / telefonie HW & amp; SW-incidenten (Incident Management)
Identificatie, analyse en oplossing van HW & amp; SW-incidenten (Incident Management)
Installeer vooraf gedefinieerde pc-configuraties
Gebruik SCCM voor Sw-distributie
Zet SW-pakket beschikbaar
Installeer geen vooraf gedefinieerde pc-configuraties
Installeer printers
Samenwerken aan projecten
Onderhoud pc-installatie
Installeer telefoon & amp; netwerk connecties
Installeer smartphones
Neem deel aan verhuizingen van diensten
Installatie, onderhoud & amp; ondersteuning van video-audiosystemen
Reparatie pc’s
Vermogensbeheer
Account gebruikersbeheer
Software-installatiepakketten maken (Release Management)
Aanmaken van pc-configuraties
Gebruik van VDI-technologieën
Onderhoud pc-installatie
Ondersteuning van derde lijn op pc-applicaties
Licentiemeting
SCCC-administratie

Locatie: Aken
Land: Nederland
Taal: Nederlands
Uren per week: 8
Looptijd: 1-12-2020 t / m 31-5-2021
Sluitingstijd: 30-11-2020 10:00

Eisen
• OS Windows
• MS Office, antivirussoftware.
• Basiskennis van MS Exchange
Zeer goede kennis van pc-hardware
• Goede kennisnetwerken & amp;
• Microsoft SCCM (System Center Configuration Manager)
• Verpakkingstechnologieën (Wise)
• Flexera-goedkeuring
kennis ITIL
• Knowledge-versleutelingssoftware (McAfee-eindpuntversleuteling)
• Duits sprekend
• Goede kennis van Engels

Geïnteresseerd of voor meer informatie, neem dan contact op met ons recruitment team op 0887860100 of mail ons csc@chiefsofit.com

2nd Line Support Engineer – 6207

Job Description
Support internal users for all pc /telephony HW& SW incidents (Incident Management)
Identification, Analyse, and resolution of HW & SW incidents (Incident Management)
Install predefine PC configurations
Use SCCM for Sw distribution
Put  SW package available
Install no predefine PC configurations
Install printers
Collaboration on  projects
Maintenance PC installation
Install phone & network connections
Install smartphones
Participate in moves from services
Install, maintenance & support video-audio systems
Repair PC’s
Asset management
Account user management
Creation SW installation packages  (Release Management)
Creation of PC configurations
Use of VDI technologies        
Maintenance PC installation
Support Third line on pc applications
License metering
Sccm administration

Locatie : Aachen 
Land : Nederland 
Taal : Nederlands 
Uren per week : 8 
Looptijd : 1-12-2020 t/m  31-5-2021
Sluitingstijd : 30-11-2020 10:00 

Requirements
•              OS Windows
•              MS Office, Anti-virus software.
•              Basic knowledge of MS Exchange
 Very good PC  hardware knowledge
•              Good knowledge networking &
•              Microsoft SCCM  (System Center Configuration Manager) 
•              Packaging technologies ( Wise)
•              Flexera Approval
 knowledge ITIL
•              Knowledge encryption software (McAfee endpoint encryption)
•              German speaking
•              Good  knowledge of English

Interested or for more information, please contact our recruitment team on 0887860100 or email us csc@chiefsofit.com

Linux DevOps Engineer – 2536

Job Description
The assignment is for an experienced DevOps engineer for a project that is currently undergoing the transition to DevOps. You are involved in both the development cycle of our software products, as well as the development of running and testing the quality of the delivered product. During the first six months, the focus of your activities will mainly be in the field of Operations, with the focus on the transition from the development phase to the production phase (and the support there). Among other things, you implement improvements in the operation of the (Gitlab) pipeline and you ensure the embedding of the automated tests in the automatic chain test. In addition to technical work, your experience is also desirable to help shape the design of the Devops organization. You can work independently and you have strong analytical skills, but you are also able to connect with the other teams. Communication is second nature to you, so you continuously coordinate your activities with all relevant stakeholders in the chain. Requires knowledge of Kubernetes, Gitlab, Helm and Harbor. Knowledge of ebms, e-recognition, digid and wso2 is (preferably explicitly) available because they play an important role in (the implementation of) the Environmental Act.

Location: Rotterdam
Hours per week: 36
Duration: 21/12/2020 to 20/12/2021
Closing date: 01-12-2020 09:00:00

Requirements
Education, Certificates, Level of Knowledge

Relevant training at least at HBO level (computer science or information science is a plus)
Linux
Scripting in Bash and Python (or another programming language)
Kubernetes, Gitlab, Helm3, Harbor
APIs, certificates, PKio

Wishes
WSO2 or a comparable API management solution.

ebMS (Digikoppeling)

Knowledge of eHerkenning and DigiD.

Interested or for more information, please contact our recruitment team on 0887860100 or email us csc@chiefsofit.com

Linux DevOps Engineer – 2536

Opdrachtomschrijving
De opdracht is voor een ervaren DevOps engineer voor een project dat momenteel de transitie naar DevOps doormaakt. Je bent betrokken bij zowel de ontwikkelcyclus van onze softwareproducten, als de ontwikkeling tot het laten draaien en testen van de kwaliteit van het afgeleverde product. Het zwaartepunt van je werkzaamheden zal het eerste half jaar voornamelijk op het gebied van Operations liggen, waarbij de focus ligt op de overgang van de ontwikkelfase naar de productiefase (en de ondersteuning daar). Onder andere voer je verbeteringen door in de werking van de (Gitlab) pipeline en zorg je voor de inbedding van de geautomatiseerde testen in de automatische ketentest. Naast technisch werk is jouw ervaring ook gewenst om de inrichting van de Devops organisatie te helpen vormgeven. Je kunt zelfstandig werken en bent analytisch sterk, maar je bent ook in staat om de verbinding te zoeken met de andere teams. Communiceren is je tweede natuur en dus stem je je werkzaamheden continu af met alle relevante stakeholders in de keten. Kennis van Kubernetes, Gitlab, Helm en Harbor vereist. Kennis van ebms, e-herkenning, digid en wso2 is (bij voorkeur nadrukkelijk) aanwezig omdat deze een belangrijke rol spelen bij (de implementatie van) de Omgevingswet.

Locatie: Rotterdam
Aantal uur per week: 36
Duur: 21-12-2020 t/m 20-12-2021
Sluitingsdatum: 01-12-2020 09:00:00

Eisen
Opleiding, Certificaten, Kennisniveau

Relevante opleiding op tenminste HBO niveau (informatica of informatiekunde is een pre)
Linux
Scripting in Bash en Python (of een andere programmeertaal)
Kubernetes, Gitlab, Helm3, Harbor
API’s, certificaten, PKio

Wensen
WSO2 of een vergelijkbare API-management solution.

ebMS (Digikoppeling)

Kennis van eHerkenning en DigiD.

Geïnteresseerd of voor meer informatie, neem dan contact op met ons recruitment team op 0887860100 of mail ons csc@chiefsofit.com

DevOps Engineer Azure – H-001

Opdrachtomschrijving
Voor onze klant zijn wij op zoek naar: Microsoft Azure DevOps (CI / CD) System Team Engineer
Azure DevOps (CI / CD) -ingenieur
Als Azure DevOps (CI / CD) Engineer maak je deel uit van het Systeemteam in Eindhoven.
Uw belangrijkste focus ligt op automatisering van CI / CD-pijplijnen met behulp van Microsoft Azure DevOps, PowerShell-scripts en andere tools.
Als systeemteam willen we teamleden hebben met uitstekende technische, communicatie-, coaching- en beïnvloedingsvaardigheden, zodat we de ontwikkelingsteams effectief kunnen helpen hun CI / CD-pijplijncapaciteiten over te nemen en te verbeteren.
Je werkt met Agile (voornamelijk Scrum) ontwikkelteams in een internationale organisatie die op weg is naar DevOps en SAFe

Locatie: Eindhoven
Land Nederland
Taal: nederlands
Uren per week: 36-40
Looptijd: zsm tot 01-03-2021
Sluitingstijd: 20-11-2020 8:00 uur

Eisen
Kennis en vaardigheden om het bovenstaande te ondersteunen
Deskundige kennis en ervaring met
Moderne ontwikkelmethodieken, zoals Scrum, CI / CD, DevOps, etc (bonus: SAFe)
Microsoft Azure DevOps (of VSTS), minimaal 1 jaar hands-on ervaring
Andere tools zoals SonarCloud, testautomatiseringstools, enz. (Bonus: Jira, Maven, Jenkins, containers, HPQC / ALM)
Automatisering met PowerShell, toolintegratie, API-aanroepen, rapportage / Power BI (dashboarding
Voorkeur voor Nederlandstalige kandidaten

Wensen
Instellen, onderhouden, uitbreiden en verbeteren van de toolchain die de Continuous Delivery Pipeline ondersteunt.
Bepalen / verbeteren, introduceren, bewaken en rapporteren over CI / CD-gebruik en gezondheid, processen, normen, richtlijnen en aanbevolen werkwijzen
Assisteer Agile ontwikkelingsteams om technische uitmuntendheid te bereiken
Je werkt in Eindhoven

Geïnteresseerd of voor meer informatie, neem dan contact op met ons recruitment team op 0887860100 of mail ons csc@chiefsofit.com