ICT Expert SQL – 1925

Job Description
For the scrum team that manages / develops the application BAS (basic administration system), a primary system for our customer RVO (service for enterprising Netherlands), we are looking for a senior (Lead) USoft developer. We are looking for someone with more than 10 years of experience in a similar role. That is to say, you are involved in application development on existing parts and / or new parts to be built on a daily basis, where you are also involved in the work of your colleagues. You spend a lot of time on the big picture and you have the ability to keep an overview, you communicate proactively with your colleagues and customers. You quickly notice when calamities or misunderstandings arise and you are someone who comes into their own in an integrated DevOps team.

Location: The Hague
Hours per week: 36
Start date: 07-12-2020 to 26-02-2021
Closing date: 11/25/2020 9:00:00 AM

Requirements
Education, Certificates, Level of Knowledge

SQL, Transact-SQL, PL / SQL, MS SQL server.

Data modeling, business rules approach, process modeling XML, XSD and transformations

Wishes
Competencies

Customer focus

Analyze

Collaborate

Environmental awareness

Coordinate, plan and organize

Progress check

Self development

Interested or for more information, please contact our recruitment team on 0887860100 or email us csc@chiefsofit.com

ICT Expert SQL – 1925

Opdrachtomschrijving
Voor het scrumteam dat het beheer/ontwikkeling doet op de applicatie BAS (basis administratie systeem), een primair systeem voor onze klant RVO (dienst voor ondernemend Nederland), zijn wij op zoek naar een senior(Lead) USoft ontwikkelaar. We zoeken iemand met liefst meer dan 10 jaar ervaring in een soortgelijke rol. Dat wil zeggen, je bent dagelijks bezig met applicatie ontwikkeling op bestaande onderdelen en/of nieuw te bouwen onderdelen, waarbij je tevens bent betrokken bij de werkzaamheden van je collega’s. Je besteed veel tijd aan de grote lijnen en hebt het vermogen om overzicht te houden, je communiceert proactief met je collega’s en klanten. Je merkt snel op wanneer er calamiteiten, of misverstanden ontstaan en bent iemand die in een geïntegreerd DevOps team goed tot zijn recht komt.

Locatie: Den Haag
Aantal uur per week: 36
Start datum: 07-12-2020 t/m 26-02-2021
Sluitingsdatum: 25-11-2020 09:00:00

Eisen
Opleiding, Certificaten, Kennisniveau

SQL, Transact-SQL, PL/SQL, MS SQL server.

Datamodelleren, business rules approach, proces modelleren XML, XSD en transformaties

Wensen
Competenties

Klantgerichtheid

Analyseren

Samenwerken

Omgevingsbewustzijn

Coördineren, plannen en organiseren

Voortgangscontrole

Zelfontwikkeling

Geïnteresseerd of voor meer informatie, neem dan contact op met ons recruitment team op 0887860100 of mail ons csc@chiefsofit.com

ICT Expert Infrastructuur- 1833

Job description
We are looking for a highly experienced administrator who has solid and demonstrable multi-year experience with Netbackup and can be deployed to carry out various management tasks and projects. The person will mainly participate in management activities and internal improvement processes and to a lesser extent participate in customer project activities. Experience with working in an Agile environment is a plus.

Location: The Hague
Number of hours per week: 36 hours
Duration: 12/7/2020 to 2/1/2021
Closing date: 24-11-2020

Requirements
• Veritas Certified Specialist (Netbackup)
• Experience with backup work in an enterprise environment / 6 years of experience
• Experience in working for government agencies / 3 years of experience

To wish
• Results-oriented
• Collaborate
• Environmentally aware
• Analyzing ability
• Flexibility

Interested or for more information, please contact our recruitment team on 0887860100 or email us csc@chiefsofit.com

ICT Expert Infrastructuur- 1833

Opdrachtbeschrijving
Wij zijn op zoek naar een zeer ervaren beheerder die gedegen en aantoonbare meerjarige ervaring heeft met Netbackup en inzetbaar is voor het uitvoeren van diverse beheerwerkzaamheden en projecten. De persoon zal voornamelijk deelnemen aan beheeractiviteiten en interne verbetertrajecten en in mindere mate in klant-projectactiviteiten participeren. Ervaring met werken in een Agile omgeving is een pre.

Locatie: Den Haag
Aantal uur per week: 36 uur
Duur: 07-12-2020 t/m 01-02-2021
Sluitingsdatum: 24-11-2020

Eisen
• Veritas Certified Specialist (Netbackup)
• Ervaring met backup werkzaamheden in een enterprise omgeving / 6 jaar ervaring
• Ervaring in het werken bij overheidsinstanties / 3 jaar ervaring

Wensen
• Resultaatgericht
• Samenwerken
• Omgevingsbewust
• Analyserend vermogen
• Flexibiliteit

Geïnteresseerd of voor meer informatie, neem dan contact op met ons recruitment team op 0887860100 of mail ons csc@chiefsofit.com

ICT expert Infra B- 1827

Job description
We are looking for a highly experienced administrator who has solid and demonstrable multi-year experience with Netbackup and can be deployed to carry out various management activities and projects. The person will mainly participate in management activities and internal improvement processes and to a lesser extent participate in customer project activities. Experience with working in an Agile environment is a plus.
The administrator is responsible for:

. Management and Organization of a Netbackup and Veeam environment
. Being able to resolve incidents and drafting and executing RFCs (Topdesk)
. Sufficient experience in managing NBU appliances.

Location: The Hague
Duration: 12/7/2020 to 2/1/2021
Hours per week: 36
Closing date: 11/24/2020 9:00:00 AM

Requirements
– Veritas Certified Specialist (Netbackup)
– System management
– Extensive experience with backup work in an enterprise environment / 6 years of experience
– Experience in working for government agencies / 3 years of experience
– Experience of working in an Agile / SCRUM environment

To wish
Have worked with
Linux
– Windows
– Unix
– Veeam
– MSA
– HP
– EVA
– NetApp
– Top desk
– Monitoring

Interested or for more information, please contact our recruitment team on 0887860100 or email us csc@chiefsofit.com