ICT Expert OneDrive/Sharepoint- 0128

Job description
In charge of management and maintenance of the Cloud Workplace environment; Responsible for resolving incidents in the Cloud Workplace environment and in the OneDrive / SharePoint infrastructure. Maintains documentation (technical and functional); Coordinates with involved teams; Maintains knowledge of technology, innovation, developments in the field of OneDrive / SharePoint. Is part of project groups for the delivery of various Microsoft techniques and Public Cloud techniques.

Location: The Hague
Hours per week: 36
Duration: 21-12-2020 to 31-08-2021
Closing date: 07-12-2020 09:00:00

Requirements
– Knowledge of the implementation of Techniques within an organization in the technical and automation field.
– Knowledge of Architecture of environments.
– Knowledge of OneDrive / SharePoint techniques (high level)
– Knowledge of Public Cloud techniques
– System management
– Technical Architecture
– Functional Design / Start-up architecture
– Project-based commitment to migration to and implementation of OneDrive / SharePoint / 2 years of experience
– Solid OneDrive knowledge (architecture and possibilities for Public Cloud) / 3 years of experience

To wish
– Can organize and structure well / keep an overview.
– Has good conceptual ability.
– Working within the national government

Interested or for more information, please contact our recruitment team on 0887860100 or email us csc@chiefsofit.com

ICT Expert OneDrive/Sharepoint- 0128

Opdrachtomschrijving
Belast met beheer en onderhoudswerkzaamheden van de Cloud Werkplek omgeving; Verantwoordelijk voor het oplossen van incidenten op de Cloud Werkplek omgeving en in de OneDrive / SharePoint infrastructuur. Onderhoudt documentatie (technisch en functioneel); Stemt af met betrokken teams; Onderhoudt kennis van techniek, innovatie, ontwikkelingen op het gebied van Onedrive / SharePoint. Is onderdeel van projectgroepen voor het opleveren van diverse Microsoft technieken en Publieke Cloud technieken.

Locatie: Den Haag
Aantal uur per week: 36
Duur: 21-12-2020 t/m 31-08-2021
Sluitingsdatum: 07-12-2020 09:00:00

Eisen
– Kennis van de implementatie van Technieken binnen een organisatie op technisch- en automatiseringsgebied.
– Kennis van Architectuur van omgevingen.
– Kennis van OneDrive/SharePoint technieken (hoog niveau)
– Kennis van Publieke Cloud technieken
– Systeembeheer
– Technische Architectuur
– Functioneel Ontwerp / Startarchitectuur
– Projectmatige inzet voor migratie naar en implementatie van OneDrive/SharePoint / 2 jaar ervaring
– Gedegen OneDrive kennis (architectuur en mogelijkheden voor Publieke Cloud) / 3 jaar ervaring

Wensen
– Kan goed organiseren en structureren / houd het overzicht.
– Heeft een goed conceptueel vermogen.
– Werken binnen de Rijksoverheid

Geïnteresseerd of voor meer informatie, neem dan contact op met ons recruitment team op 0887860100 of mail ons csc@chiefsofit.com

ICT Expert Oracle Microsoft- 2643

Job description
Our department manages a range of applications built with Oracle Forms, JAVA, and other languages. These applications support the strategic business processes of our customers. We are looking for people who can help with the management of these applications and the further development of them. For this you have regular contact with the user organization and Infrastructure teams. You are the point of contact for the technical operation of the assigned ICT components from the various roles, you know these components very well and can also look beyond their borders. You help colleagues who have less knowledge depth on their way. You have several years of experience in various roles, in-depth knowledge of the IT components / business processes and you are a natural point of contact for functional application managers, clients and colleagues in other parts of our organization. Agile is worked in a devops team.

Location: Various locations
Hours per week: 36
Duration: 12/14/2020 to 2/1/2021
Closing date: 04-12-2020 09:00:00

Requirements
– HBO / WO working and thinking level (ICT);
– Application management
– Experience working in a devops team / 2 years of experience
– At least 5 years of relevant IT work experience / 5 years of experience

To wish
• ITIL Service transition,
• Oracle certified Professional,
• Microsoft Certified Program developer
• You have demonstrable HBO working and thinking level.
• You have a good knowledge of the Dutch and English language.
• You are willing to grow further as ICT through education and training
administrator / developer / tester.
• You are willing to become a certified JAVA developer.

Interested or for more information, please contact our recruitment team on 0887860100 or email us csc@chiefsofit.com

ICT Expert Oracle Microsoft- 2643

Opdrachtomschrijving
Onze afdeling beheert een reeks applicaties, gebouwd met Oracle Forms, JAVA, en andere talen. Deze applicaties ondersteunen de strategische businessprocessen van onze klanten. We zoeken mensen die kunnen helpen met het beheer van deze applicaties en het verder ontwikkelen er van. Hiervoor heb je regelmatig contact met de gebruikersorganisatie en Infrastructuurteams. Jij bent aanspreekpunt over de technische werking van de toegewezen ICT-componenten vanuit de verschillende rollen, kent deze componenten zeer goed en kan ook over de grenzen ervan heen kijken. Jij helpt collega’s die minder kennisdiepgang hebben inhoudelijk op weg. Jij hebt meerjarige ervaring in verschillende rollen, diepgaande kennis van de ICT-componenten / businessprocessen en vormt een natuurlijk aanspreekpunt voor functionele applicatiebeheerders, opdrachtgevers en collega’s bij ander delen van onze organisatie. Er wordt Agile gewerkt in een devops team.

Locatie: Diverse locaties
Aantal uur per week: 36
Duur: 14-12-2020 t/m 01-02-2021
Sluitingsdatum: 04-12-2020 09:00:00

Eisen
– HBO / WO werk- en denkniveau (ICT);
– Applicatiebeheer
– Ervaring met het werken in een devops team / 2 jaar ervaring
– Minimaal 5 jaar relevante ICT werkervaring / 5 jaar ervaring

Wensen
•ITIL Service transition,
•Oracle certified Professional,
•Microsoft Certified Program developer
•Je beschikt aantoonbaar over HBO werk- en denkniveau.
•Je hebt een goede kennis van de Nederlandse en Engelse taal.
•Je bent bereid om via opleiding en training verder uit te groeien als ICT
beheerder / ontwikkelaar / tester.
•Je bent bereid om ook gecertificeerd JAVA ontwikkelaar te worden.

Geïnteresseerd of voor meer informatie, neem dan contact op met ons recruitment team op 0887860100 of mail ons csc@chiefsofit.com