Software Engineer – Fullstack Java DevOps – F001

Job Description
You build it, you run it. Take responsibility for the software from A to Z: from idea to going live and improving for our end users.
This means that you:
– devises, builds and manages software solutions that Rabobank has for its customers in Special Management;
– Keep colleagues sharp and inspired;
– See technology as a means;
– To support the customer is the goal;
– Make the impact measurable and make decisions based on data (think of dashboards / metrics to substantiate directions / choices).

Location: Utrecht
Duration: 01-02-2021 to 31-12-2021
Hours per week: 36 hours per week
Closing date: 01/18/2021 3:00 PM

Requirements
– At least 5 years of work experience as a Fullstack Java DevOps Engineer;
– Demonstrable experience with Angular;
– Demonstrable experience with Spring Cloud;
– Required language: Dutch.

If you have any questions, please contact 088 786 0100 or email CSC@chiefsofit.com

Software Engineer – Fullstack Java DevOps – F001

Opdrachtomschrijving
You build it, you run it. Pak de verantwoordelijkheid voor de software van a tot z: van idee tot het live gaan en verbeteren voor onze eindgebruikers.
Dit betekent dat je:
– Software oplossingen bedenkt, bouwt en beheert die Rabobank voor haar klanten in Bijzonder Beheer heeft;
– Collega’s scherp en geïnspireerd houdt;
– De technologie ziet als middel;
– De klant ondersteunen ziet als doel;
– De impact meetbaar maakt en beslist obv data (denk aan dashboard’s / metrieken om richtingen/keuzes te onderbouwen).

Locatie: Utrecht
Duur: 01-02-2021 t/m 31-12-2021
Uren per week: 36 uur per week
Sluitingsdatum: 18-01-2021 15:00

Eisen
– Minimaal 5 jaar werkervaring als Fullstack Java DevOps Engineer;
– Aantoonbare ervaring met Angular;
– Aantoonbare ervaring met Spring Cloud;
– Vereiste taal: Nederlands.

Bij vragen kunt u direct contact opnemen met 088 786 0100 of mailen naar CSC@chiefsofit.com