Configuratiemanager- 2005

Opdrachtomschrijving
Taken van de Configuratiemanager
– Verzamelen van de informatie behoefte van de verschillende partijen
– Vanuit deze inventarisatie en gegevensmodel en inrichting implementeren
– Het (laten) vastleggen van de verzamelde samenhangende gegevens in dit
model
– Verzamelen van ontbrekende gegevens en het aanvullen van het model
– In samenwerking met de leveranciers komen tot een federatief
configuration management proces dat de tijdigheid en integriteit van de
informatie garandeert
– Beschrijven, beleggen en borgen van dit proces binnen zowel de DVMO/i
organisatie als bij de leveranciers

Locatie: Utrecht
Aantal uur per week: 32
Duur: 18-12-2020 t/m 31-05-2021
Sluitingsdatum: 30-11-2020 10:36:00

Eisen
– een afgeronde HBO opleiding in de richting van IT
– Minimaal vijf jaar aantoonbare werkervaring als configuratiemanager
binnen het vakgebied met name in een gedistribueerd regie landschap
– Minimaal twee jaar ervaring met het inrichten van federatieve CMDB’s, bij
voorkeur CMS, en de bijbehorende processen
– Minimaal twee jaar ervaring met ITIL en het opstellen en borgen van de
processen
– Minimaal 2 jaar ervaring met werken in een Agile omgeving

Wensen
– Kandidaat is bekend met het inrichten en gebruiken van Topdesk.

Geïnteresseerd of voor meer informatie, neem dan contact op met ons recruitment team op 0887860100 of mail ons csc@chiefsofit.com

Product Stack Manager Microsoft and Networks – 1909

Job Description
We expect the PMS-M & amp; N quartermaster to set up and safeguard the following tasks and responsibilities:

Maintaining contacts with the customers and Service Level Managers of the relevant services about the use of the services.
Making and maintaining contacts with external suppliers about the ICT services and products to be purchased
Functional management of internal and external colleagues with regard to replacement projects.
Managing innovations or expansions in the services towards the suppliers and the internal organization within a management context.
Carrying out Lifecycle management on the products within its stack.
Analyzing the results of the tactical ITIL processes and making any adjustments to the use of his products or replacing products.
Monitor and control a competitive rate for its products.
Initiating and managing the purchase or tendering process for products in its stack.
Drawing up product plans and derived multi-year investment and implementation plans.
Ensuring fit to purpose products for the users within his stack.
We are really looking for a technical environment manager and not a software developer.

Location: Utrecht
Hours per week: 32 – 36
Start date: 14-12-2020 to 18-05-2021
Closing date: 11/30/2020 9:00:00 AM

Requirements

– You have added a personal motivation of the candidate in which he / she explains why she is suitable for this position and what he / she could and would like to mean for us (maximum 200 words – not written in the 3rd person).

– The offered candidate has completed a university degree in IT. The candidate makes this demonstrable in the CV.

– The offered candidate has at least five years of demonstrable work experience as Product Stack Manager Microsoft and Networks, especially in a distributed landscape with both innovative and obsolete components. The candidate makes this demonstrable in the CV.

– Candidate has experience with the various Microsoft server platforms, from server 2008 to the present day and the various migrations between them.

– Candidate has experience with always-on technologies and cloud strategies.

– Candidate has experience with cisco environments, including communication protocols, firewalling and load balancing no secrets for the candidate

– The candidate offered has at least five years of experience in the role of Product Manager or Product Stack Manager in an environment with complex federated infrastructures. Think of an environment that extends over data centers of different parties with different technologies, in which technical integration with chain partners also plays a role.

– The candidate offered has at least two years of experience with ITIL and the preparation and assurance of processes. The candidate makes this demonstrable in the CV.

– The candidate offered has at least three years of work experience with Microsoft development platforms, databases, operating system, office functionality, network infrastructure and security within a complex and federated environment. The candidate makes this demonstrable in the CV.

– The candidate offered has at least three years of work experience with fitting IaaS, PaaS and Cloud technology into a landscape. The candidate makes this demonstrable in the CV.

Interested or for more information, please contact our recruitment team on 0887860100 or email us csc@chiefsofit.com

Productstack Manager Microsoft en Netwerken – 1909

Opdrachtomschrijving
Van de kwartiermaker PMS-M&N verwachten we het opzetten en borgen van de volgende taken en verantwoordelijkheden:

Contacten onderhouden met de afnemers en Service Level Managers van de betreffende diensten over het gebruik van de diensten.
Contacten leggen en onderhouden met externe leveranciers over de af te nemen ICT-diensten en producten
Functionele aansturing van intern en externe collega’s t.a.v. de vervangingsprojecten.
Aansturen van vernieuwingen of uitbreidingen in de diensten richting de leveranciers en de interne organisatie binnen een regie context.
Uitvoeren van Lifecycle management op de producten binnen zijn stack.
Analyseren van de resultaten uit de tactische ITIL-processen en het eventueel bijsturen op de inzet van zijn producten cq vervangen van producten.
Waken over en sturen op een marktconform tarief voor zijn producten.
Initiëren en aansturen van het aankoop cq aanbestedingsproces voor producten in zijn stack.
Opstellen van productplannen en afgeleide meerjaren investerings- en implementatie plannen.
Zorgdragen voor fit to purpose producten voor de gebruikers binnen zijn stack.
We zijn echt op zoek naar een technisch omgevingsmanager en dus niet een software ontwikkelaar.

Locatie: Utrecht
Aantal uur per week: 32 – 36
Start datum:14-12-2020 t/m 18-05-2021
Sluitingsdatum: 30-11-2020 09:00:00

Eisen

– U heeft een persoonlijke motivatie van de kandidaat toegevoegd waarin hij/zij toelicht waarom zij geschikt is voor deze functie en wat hij/zij voor ons zou kunnen en willen betekenen (maximaal 200 woorden – niet in de 3e persoon geschreven).

– De aangeboden kandidaat heeft een afgeronde WO opleiding in de richting van IT. Kandidaat maakt dit aantoonbaar in de CV.

– De aangeboden kandidaat heeft minimaal vijf jaar aantoonbare werkervaring als Productstack Manager Microsoft en Netwerken met name in een gedistribueerd landschap met zowel innovatieve als verouderde componenten. Kandidaat maakt dit aantoonbaar in de CV.

– Kandidaat heeft ervaring met de diverse Microsoft server platforms, vanaf server 2008 tot heden en de verschillende migraties daartussen.

– Kandidaat heeft ervaring met always-on technologieën en cloudstrategieën.

– Kandidaat heeft ervaring met cisco omgevingen, inclusief communicatie protocollen, firewalling en loadbalancing geen geheimen voor de kandidaat

– De aangeboden kandidaat heeft minimaal vijf jaar ervaring in de rol van Productmanager of Productstack manager in een omgeving met complexe federatieve infrastructuren. Denk aan een omgeving welke zich uitstrekt over datacentra van verschillende partijen met verschillende technologieën, waarbij tevens technische integratie met keten partners een rol speelt.

– De aangeboden kandidaat heeft minimaal twee jaar ervaring met ITIL en het opstellen en borgen van de processen. Kandidaat maakt dit aantoonbaar in de CV.

– De aangeboden kandidaat heeft minimaal drie jaar werkervaring met Microsoft ontwikkelplatformen, databases, operating system, office functionaliteit, netwerkinfrastructuur en beveiliging binnen een complexe en federatieve omgeving. Kandidaat maakt dit aantoonbaar in de CV.

– De aangeboden kandidaat heeft minimaal drie jaar werkervaring met inpassen van IaaS, PaaS en Cloud technologie in een landschap. Kandidaat maakt dit aantoonbaar in de CV.

Geïnteresseerd of voor meer informatie, neem dan contact op met ons recruitment team op 0887860100 of mail ons csc@chiefsofit.com