Test & Migration Lead – L001

Job Description
For this project we are looking for an experienced Test & Migration lead. Within the project you will be responsible for the quality of the (mission-critical) software and the challenging migration from the old to the new world.

You are specifically involved and responsible for:

– Drawing up and executing the Master test plan and the Test Automation strategy
– Compose and organize the test and migration team
– The preparation of Test plans and test cases
– Drawing up and implementing the migration strategy
– Drawing up and implementing migration (sub) plans
– Reporting on the progress of the test plans
– You are the first point of contact for the project manager

Location: Schiphol
Duration: 15-01-2021 to 28-02-2021
Option to grant: Yes
Hours per week: 40 hours per week
Closing date: 22-01-2021 08:00

Requirements
– is professional, enthusiastic and driven;
– Has a great sense of responsibility and dares to take it;
– Quality comes first, but remains pragmatic;
– A team player has a get-things-done mentality and a healthy improvement drive;
– Communicates easily with others at various levels and functions, within and outside your team;
– Is able to think from a customer / business perspective;
– Has at least 7 years of experience with test and migration processes in which data and message exchange are central
– Has at least 3 years of experience with test automation
– Has a completed HBO / WO education
– Have Dutch as a mother tongue and have good command of English.

Wishes
– In principle does not take place. – In principle does not take place.
In exceptional cases, recruitment is done for replacement in critical positions.
This position may not be shared on Social Media.
– Language: Dutch (minimum B2 level)
– Requirements: CV & Motivation tailored to the assignment
– Rate: € 91.45 (Please note this rate is the maximum rate, offers that come above will be rejected)
– This concerns a bet up to and including 28-02-2021, with an option to extend until at least 30-06-2021.

If you have any questions, please contact 088 786 0100 or send an email to CSC@chiefsofit.com

Test & Migration Lead – L001

Opdrachtomschrijving
Voor dit project zoeken we een ervaren Test- & Migration lead. Jij wordt binnen het project verantwoordelijk voor de kwaliteit van de (mission-critical) software en de uitdagende migratie van de oude naar de nieuwe wereld.

Specifiek ben je bezig en verantwoordelijk voor:

– Het opstellen en uitvoeren van het Master testplan en de Test Automatisering strategie
– Het samenstellen en organiseren van het test- en migratie team
– Het (laten) opstellen van Testplannen en testcases
– Het opstellen en uitvoeren van de migratiestrategie
– Het opstellen en uitvoeren van migratie(deel)plannen
– Het rapporteren over de voortgang van de testplannen
– Je bent eerste aanspreekpunt voor de projectmanager

Locatie: Schiphol
Duur: 15-01-2021 t/m 28-02-2021
Optie tot verlening: Ja
Uren per week: 40 uur per week
Sluitingsdatum: 22-01-2021 08:00

Eisen
– Professioneel, enthousiast en gedreven is;
– Een groot verantwoordelijkheidsgevoel heeft en besluiten durft te nemen;
– Kwaliteit voorop heeft staan, maar wel pragmatisch blijft;
– Een teamplayer is met een get-things-done mentaliteit en een gezonde verbeterdrive;
– Makkelijk communiceert met anderen op uiteenlopende niveaus en functies, binnen én buiten je team;
– In staat is vanuit klant/business perspectief te denken;
– Minimaal 7 jaar ervaring heeft met test- en migratie trajecten waarin data- en berichtuitwisseling centraal staat
– Minimaal 3 jaar ervaring met testautomatisering heeft
– Beschikt over een afgeronde HBO/WO opleiding
– Nederlands als moedertaal heeft en Engels goed beheerst.

Wensen
– In verband met de maatregelen rond Corona benadrukken we dat werving voor Schiphol in principe niet plaats vindt.
Bij uitzondering wordt geworven voor vervanging in kritieke functies.
Deze positie mag niet op Social Media gedeeld worden.
– Taal : Nederlands (minimaal B2 niveau)
– Benodigdheden: CV & Motivatie toegespitst op de opdracht
– Tarief: € 91,45 (Let op dit tarief is het maximale tarief, aanbiedingen die hierboven komen worden hierop afgewezen)
– Betreft een inzet t/m 28-02-2021, met een optie tot verlenging t/m minimaal 30-06-2021.

Bij vragen kunt u direct contact opnemen met 088 786 0100 of mailen naar CSC@chiefsofit.com