Functioneel Ontwerper- 1936

Job description
• You make an inventory of the wishes of the user organization and advise the account managers of the prevention programs about improvements
• You consult with functional administrators about improvements in the system
• You specify the functionality of the software
• You draw up functional designs, make risk analyzes and test scripts
• You communicate with the software supplier about changes
• You write test scripts, perform functional acceptance tests and report these
• You guide users through the user acceptance test
• You coordinate with the change coordinator about upcoming changes
• You record findings in the online registration system.

Location: Bilthoven
Hours per week: 36
Dur: 04-01-2021 to 30-09-2021
Closing date: 02-12-2020 09:00:00

Requirements
– Has a completed HBO / WO education.
– Has demonstrable experience in a relevant ICT environment
– Has demonstrable experience as a functional designer
– Has knowledge and experience with SQL and creating queries (must)
– Has knowledge and experience with Oracle
– Has knowledge and experience with the exchange of digital messages within the healthcare domain
– Has knowledge and experience with (automatic) testing of software

Interested or for more information, please contact our recruitment team on 0887860100 or email us csc@chiefsofit.com

Functioneel Ontwerper- 1936

Opdrachtomschrijving
• Je inventariseert de wensen van de gebruikersorganisatie en adviseert de accountmanagers van de preventieprogramma’s over verbeteringen
• Je overlegt met functioneel beheerders over verbeteringen in het systeem
• Je specificeert de functionaliteit van de software
• Je stelt functionele ontwerpen op, maakt risicoanalyses en testscripts
• Je communiceert met de softwareleverancier over wijzigingen
• Je schrijft test scripts, voert functionele acceptatietesten uit en rapporteert deze
• Je begeleidt gebruikers bij de gebruikersacceptatietest
• Je stemt af met de wijzigingscoördinator over komende wijzigingen
• Je legt bevindingen vast in het online registratiesysteem.

Locatie: Bilthoven
Aantal uur per week: 36
Dur: 04-01-2021 t/m 30-09-2021
Sluitingsdatum: 02-12-2020 09:00:00

Eisen
– Heeft een afgeronde HBO/WO opleiding.
– Heeft aantoonbare ervaring in een relevante ICT omgeving
– Heeft aantoonbare ervaring als functioneel ontwerper
– Heeft kennis en ervaring met SQL en het maken van query’s (must)
– Heeft kennis en ervaring met Oracle
– Heeft kennis en ervaring met het uitwisselen van digitale berichten binnen het zorgdomein
– Heeft kennis en ervaring met het (automatisch) testen van software

Geïnteresseerd of voor meer informatie, neem dan contact op met ons recruitment team op 0887860100 of mail ons csc@chiefsofit.com

Functioneel Ontwerper- 6117

Opdrachtbeschrijving
Het Bleuriq team wordt ingezet bij de doorontwikkeling van het subsidieportaal en voert tevens het applicatiebeheer van het subsidieportaal uit. Dit gebeurt voornamelijk door het kernteam bestaande uit 2 medior Front-end ontwikkelaars (planning voor 2021). Dit doen zij in samenwerking met de functionele beheerders en (waar nodig) inzet van de andere Blueriq ontwikkelaars binnen dit contract. Voor specialistische Blueriq werkzaamheden en meer benodigde capaciteit wordt een beroep gedaan op de capaciteit,  kennis en kunde van de overige leden binnen het Blueriq team. 
Taken 
• Analyseren bedrijfsprocessen en vertalen van functionele klantvragen naar toepasbare oplossingen. 
• Implementatie in het Blueriq-platform. 
• Implementatie van koppelvlakken met externe systemen. 
• Inregelen van de (technische) Blueriq-modellen en parametisering 
• Onderhoud van het E-portaal 
• Upgrades van Blueriq beheerst doorvoeren 
• Oplossen van performance problemen 

Locatie : ‘s-Gravenhage   
Land : Nederland 
Taal : Nederlands
Uren per week : 36
Looptijd : 1-1-2021 t/m 30-6-2021    
Sluitingstijd : 1-12-2020 12:00 

Eisen
Opleiding, Certificaten, Kennisniveau
• Je hebt een academisch of hbo-diploma. 
• Je hebt kennis van en ervaring met Agile/Scrum. 
• Je hebt een proactieve, klantgerichte houding en bent flexibel en creatief. 
• Je kunt zowel zelfstandig als in teamverband presteren en bent stressbestendig. 
• Je bent analytisch sterk en secuur en je kunt goed prioriteren. 
Je communiceert helder en spreekt en schrijft goed Nederlands.

Geïnteresseerd of voor meer informatie, neem dan contact op met ons recruitment team op 0887860100 of mail ons csc@chiefsofit.com

Process designer – 1730

Job Description
Process designer for primarily the domain logical access protection (LTB). The domain that ensures that employees have access to the data, applications and systems for which they are explicitly authorized and that are necessary for the performance of the tasks assigned to the Tax Authorities (identification, authentication and authorization processes). Can also be deployed in the domain Concern Finance.

You incorporate the current legislation and operational guidelines in your products. You also make optimal use of the possibilities that (information) technology offers you.

Location: Apeldoorn
Duration: 01-01-2021 to 30-06-2021
Hours per week: 32 – 32
Closing date: 11/25/2020 9:00:00 AM

Knowledge and experience aspects

• HBO / WO in a preferably business administration direction
• Experience with identification, authorization and authentication processes
• Minimum 3 years of experience in process design (SCOPAFIJTH)
• At least 3 years of experience with BPMN as a modeling standard for process modeling
• At least 3 years of experience in drawing up (logical) data models

Competences

• Strong communication skills
• Strong analytical skills
• Collaborate
• Self-starting

Interested or for more information, please contact our recruitment team on 0887860100 or email us csc@chiefsofit.com

Procesontwerper – 1730

Opdrachtomschrijving
Procesontwerper voor primair het domein logisch toegangsbeveiliging (LTB). Het domein dat ervoor zorgt dat medewerkers toegang krijgen tot die gegevens, applicaties en systemen, waartoe zij expliciet geautoriseerd zijn en die nodig zijn voor het uitvoeren van de aan de Belastingdienst opgedragen taken (identificatie, authenticatie en autorisatie processen). Tevens inzetbaar op het domein Concern Financiën.

In je producten verwerk je de actuele wetgeving en bedrijfsvoeringrichtlijnen. Tevens maak je optimaal gebruik van de mogelijkheden die de (informatie)technologie je biedt.

Locatie: Apeldoorn
Duur: 01-01-2021 t/m 30-06-2021
Uren per week: 32 – 32
Sluitingsdatum: 25-11-2020 09:00:00

Kennis- en ervaringsaspecten

• HBO / WO in een bij voorkeur Bedrijfskundige richting
• Ervaring met identificatie, autorisatie en authenticatie processen
• Minimaal 3 jaar ervaring met procesontwerp (SCOPAFIJTH)
• Minimaal 3 jaar ervaring met BPMN als modelleringstandaard voor procesmodellering
• Minimaal 3 jaar ervaring met opstellen van (logische) gegevensmodellen

Competenties

• Sterke communicatieve vaardigheden
• Sterke analytische vaardigheden
• Samenwerken
• Zelf startend

Geïnteresseerd of voor meer informatie, neem dan contact op met ons recruitment team op 0887860100 of mail ons csc@chiefsofit.com