Scrummaster – 4931

Cluster generic facilities of the client has embraced the agile way of working. Because of the growth to new functions, we are looking for a scrummaster for 2 scrum teams. There is a need for an experienced Scrum Master, who also has a vision on the design of the product owner role. The Scrum Master initially has the task for 2 teams within Generic Facilities to fulfill the Scrummaster role. In addition, one of the two teams is in a transition of the governance, so from this team the product owner role must be fulfilled towards the Front-End developers. The candidate is expected to be able to coach/guide an internal employee in fulfilling this role and think along with him/her how to fulfil this role as well as possible.
Within the client they started 2 years ago with a transition towards the Agile/SaFe way of working. The progress of the implementation differs per team.

Location: Utrecht
Hours per week: 36
Start date : 11–11-2020
End date: 31-12-2020
Closing date: 21-10-2020 12:00 a.m.

Function requirements:
– Training PSM I completed (certificate / diploma) or similar
– Leading SaFe or similar
– Experience as a Scrummaster, preferably in an Agile environment
– WO work and thinking level

Wishes:
– Organizational development and sensitivity, dealing with change, managing group
– Experience as a scrum master with SAFe in an analytics environment
– Knowledge of the product owner role towards a front-end development team, preferably also a role as a product owner in an ICT organization.

Scrummaster – 4931

Cluster generieke voorzieningen van de opdrachtgever heeft de agile werkwijze omarmd. Vanwege de doorgroei naar nieuwe functies, zijn we voor 2 scrumteams op zoek naar een scrummaster. Er is behoefte aan een ervaren Scrum Master, die tevens een visie heeft op de inrichting van de product owner rol. De Scrum Master heeft als taak initieel voor 2 teams binnen Generieke voorzieningen de Scrummaster rol in te vullen. Daarnaast zit 1 van beide teams in een transitie van de governance waardoor vanuit dit team de Product owner rol ingevuld moet gaan worden richting de Front-End ontwikkelaars. Van de kandidaat wordt verwacht dat hij/zij een interne medewerker kan coachen/begeleiding bij de invulling van deze rol en meedenkt hoe deze zo goed mogelijk in te vullen.
Binnen de opdrachtgever zijn ze 2 jaar geleden gestart met een transitie richting de Agile/SaFe werkwijze. De voortgang van de implementatie hiervan verschilt per team.

Locatie: Utrecht
Uren per week: 36
Startdatum : 11–11-2020
Einddatum: 31-12-2020
Sluitingsdatum: 21-10-2020 12:00 uur

Functie eisen:
– Opleiding PSM I afgerond (certificaat / diploma) of vergelijkbaar
– Leading SaFe of vergelijkbaar
– Ervaring als Scrummaster, bij voorkeur in een Agile omgeving
– WO werk- en denkniveau

Wensen:
– Organisatieontwikkeling en -sensitiviteit, omgaan met verandering, aansturen groep
– Ervaring als scrum master met SAFe in een analytics omgeving
– Kennis van de Product owner rol richting een Front-end ontwikkelteam, bij voorkeur ook al eerder invulling gegeven aan een rol als product owner in een ICT organisatie.