Senior front-end webdeveloper- 116-2

Job description
For the further growth and development of the team we are looking for an experienced front-end web developer. Due to the great diversity of techniques and systems used within our company, a broad experience with different techniques and systems is an advantage. For example, HTML5, CSS3 and Javascript form the basis for the website and tools. Opening up APIs and working with systems such as Quark, Mindbreeze and Matomo are also part of the work package. But also the curiosity and ability to find out things independently and efficiently are important qualities to be successful here. Finally, we work according to the Agile Scrum principles, so collaboration and coaching each other are also an important part of our daily work.

Location: Utrecht
Hours per week: 36
Dur: 07-12-2020 to 31-12-2020
Closing date: 11/24/2020 9:00:00 AM

Requirements
– You have a HBO diploma in a relevant ICT field
– Demonstrable experience in guiding (front-end) development teams in the role of senior developer.
– Experience in Agile working.
– Computer programming
– You have 3-5 years of work experience in a similar position / 3 years of experience
– You have experience with IBM WCM / 1 year of experience
– You have experience with html5, javascript, jquery, sass / css3, bootstrap and XSLT / 3 years of experience

To wish
– You have experience in applying the WCAG guidelines and endorse their usefulness and necessity
– You have knowledge of and experience in setting up a web development street and the components that can play a role in it, such as Grunt, Gulp and / or Webpack
– Knowledge of and / or experience with Tag management is an advantage
– Knowledge of and / or experience with Test methods and tools are an advantage
– Experience with working in Agile teams is an advantage

Interested or for more information, please contact our recruitment team on 0887860100 or email us csc@chiefsofit.com

Senior front-end webdeveloper- 116-2

Opdrachtomschrijving
Voor de verdere groei en ontwikkeling van het team zijn wij op zoek naar een ervaren front-end webdeveloper. Vanwege de grote diversiteit aan technieken en systemen die binnen ons bedrijf wordt gebruikt, is een brede ervaring met verschillende technieken en systemen een pré. Bijvoorbeeld, voor de website en hulpmiddelen vormen HTML5, CSS3 en Javascript de basis. Ook het ontsluiten van API’s en werken met systemen als Quark, Mindbreeze en Matomo behoren tot het werkpakket. Maar ook de nieuwsgierigheid en kunde om dingen zelfstandig en efficiënt uit te zoeken zijn belangrijke eigenschappen om hier succesvol te zijn. Tot slot, wij werken volgens de Agile Scrum principes, dus samenwerken en elkaar coachen zijn ook een belangrijk onderdeel van ons dagelijks werk.

Locatie: Utrecht
Aantal uur per week: 36
Dur: 07-12-2020 t/m 31-12-2020
Sluitingsdatum: 24-11-2020 09:00:00

Eisen
– Je hebt een HBO – diploma in een relavante ICT-richting
– Aantoonbare ervaring met het begeleiden van (front-end) development teams in de rol van senior developer.
– Ervaring in Agile werken.
– Programmeren
– Je hebt 3-5 jaar werkervaring in een vergelijkbare functie / 3 jaar ervaring
– Je hebt ervaring met IBM WCM / 1 jaar ervaring
– Je hebt ervaring met html5, javascript, jquery, sass/css3, bootstrap en XSLT / 3 jaar ervaring

Wensen
· Je hebt ervaring met het toepassen van de WCAG richtlijnen en onderschrijft hun nut en noodzaak
· Je hebt kennis van en ervaring met het inrichten van een webontwikkelstraat en de onderdelen die daarin een rol kunnen spelen zoals Grunt, Gulp en/of Webpack
· Kennis van en/of ervaring met Tag management is een pré
· Kennis van en/of ervaring met Testmethodes en -tools zijn een pré
· Ervaring met werken in Agile teams is een pré

Geïnteresseerd of voor meer informatie, neem dan contact op met ons recruitment team op 0887860100 of mail ons csc@chiefsofit.com