Senior Werkplek Specialist 129-2

Opdrachtomschrijving
Wij zijn op zoek naar een Werkplekspecialist 3e lijn die breed inzetbaar is binnen het Team RWO OPS / DEV team. De betreffende kandidaat dient minimaal te voldoen aan de gestelde harde eisen zoals aangegeven om direct ingezet te kunnen worden op projecten en in lijn. De kandidaat moet onder zeer hoge druk kunnen presteren. De kandidaat moet parate kennis en ervaring direct in de praktijk kunnen toepassen. Er wordt daarom verwacht dat de kandidaat direct zelfstandig aan de slag kan.

Locatie: Den Haag
Aantal uren per week: 36 uur
Startdatum: 23-11-2020
Einddatum: 30-04-2021
Sluitingsdatum: 16-11-2020

Eisen
• Gecertificeerd op het gebied van Ivanti workspace manager & amp; Automation Manager of op het gebied van Microsoft SCCM / MECM (1 van de 2 is een strikte eis!).
• Ervaring in het beheren van grote vergelijkbare complexe werkomgevingen – 5 jaar
• Citrix CCP-V (Citrix XenApp / XenDesktop) – 3 jaar
• Werkervaring op het gebied van Ivanti (WM & amp; AM) of op het gebied van SCCM / MECM – 3 jaar

Wensen
• CCE-V (pre)
• MCSA (Windows Server 2016)
• PowerShell
• Scrum Agile werken
• Bestand & amp; Print (kennis & ervaring)
• ITIL
• PRINS 2
• Azure CloudIntune
• Microsoft 365
• Testen (Ranorex, LoadGen)

Geïnteresseerd of voor meer informatie, neem dan contact op met ons recruitment team op 0887860100 of mail ons csc@chiefsofit.com

Senior Werkplek Specialist 129-2

Job description
We are looking for a Workplace specialist 3rd line who can be widely deployed within the Team RWO OPS / DEV team. The candidate in question must at least meet the set hard requirements as indicated in order to be immediately deployed on projects and in line. The candidate must be able to perform under very high pressure. The candidate must be able to apply ready knowledge and experience directly in practice. It is therefore expected that the candidate can start working independently immediately.

Location: The Hague
Numbers of hours per week: 36 hours
Startdate: 23-11-2020
Enddate: 30-04-2021
Closingdate: 16-11-2020

Requirements
• Certified in the field of Ivanti workspace manager & Automation Manager or in the field of Microsoft SCCM / MECM (1 of the 2 is a strict requirement!).
• Experience in managing large comparable complex workplace environments – 5 years
• Citrix CCP-V (Citrix XenApp / XenDesktop) – 3 years
• Work experience in the field of Ivanti (WM & AM) or in the field of SCCM / MECM – 3 year

Wishes
• CCE-V (pre)
• MCSA (Windows Server 2016)
• PowerShell
• Scrum Agile working
• File & Print (knowledge & experience)
• ITIL
• PRINCE 2
• Azure CloudIntune
• Microsoft 365
• Testing (Ranorex, LoadGen)

Interested or for further information, please contact our recruitment team on 0887860100 or mail us csc@chiefsofit.com