Service Delivery Manager – 4417

Drives the delivery and improvement of applications, tools and platform related services that work in Agile and DevOps mode.
Working with the project and operations teams and in line with business requirements and expectations, budget and service levels, and implementing and improving Service Processes, focusing on operational excellence and continuous improvement.

The delivery manager is responsible for ensuring that teams and service providers deliver services according to agreed budgets and performance levels, contribute to these services and ultimately integrate them into the services to be delivered to customers. This is done with the help of colleagues in the global delivery organization. As a key member of the team, you will work with the rest of the team to promote business continuity and user/business satisfaction towards the global end user.

Location: Arnhem
Number of hours per week: 40
Start date: 01-11-2020
End date: 30-06-2021
Closing date: 20-10-2020 4:00 p.m.

Function requirements:
– at least 6 years of proven work experience with the position in the past 10 years
– Fluent English both written and oral.
– Has affinity with web content/ cloud services
– Experience in managing suppliers on the operation side.
– Strong in communication
– Independent someone who knows how to maintain and has an overview of maintenance

Wishes:
– B2B experience

Service Delivery Manager – 4417

Drijft de levering en verbetering van applicaties, tools en platformen gerelateerde diensten aan die werken in een Agile en DevOps modus.
Samen met de project- en operatieteams en in lijn met de bedrijfsvereisten en -verwachtingen, het budget en de serviceniveaus en de uitvoering en verbetering van Serviceprocessen en richt zich op operationele uitmuntendheid en continue verbetering.

De delivery manager is verantwoordelijk om ervoor te zorgen dat teams en service providers diensten leveren volgens overeengekomen budget en prestatieniveaus, bijdragen aan deze diensten en deze uiteindelijk integreren in de te leveren diensten aan de klanten. Dit met de hulp van collega’s in de wereldwijde leveringsorganisatie. Als een belangrijk lid van het team werkt u samen met de rest van het team aan het bevorderen van de bedrijfscontinu├»teit en de tevredenheid van de gebruikers/bedrijven ten aanzien van de wereldwijde eindgebruiker.

Locatie: Arnhem
Aantal uur per week: 40
Startdatum: 01-11-2020
Einddatum: 30-06-2021
Sluitingsdatum: 20-10-2020 16:00 uur

Functie eisen:
– minimaal 6 jaar aantoonbare werkervaring met de functie in de afgelopen 10 jaar
– Vloeiend Engels zowel schriftelijk als mondeling.
– Heeft affiniteit met web content/ cloud services
– Ervaring met het managen van leveranciers aan de operatie kant.
– Sterk in communicatie
– Onafhankelijk iemand die weet te onderhouden en overzicht heeft over het onderhoud

Wensen:
– B2B ervaring