Senior Software Engineer- 715-5

Job description
• You are part of a self-organizing DevOps team
• Create, maintain and automate test plans for new upcoming features.
• Coordinate and manage cross-departmental teams for testing purposes.
• Try to automate the end of the day and the end of the week as much as possible, manual intervention is avoided.
• Work closely with developers, business analysts, technical support analysts and fellow software engineers to solve complexities of a versatile system.
• To be pragmatic and have knowledge of testability, quality and delivery of an end product.
• Conduct structural and ad-hoc tests, solve new problems and define defects together with the team to gain a holistic understanding of the system.
• Take the lead in making sophisticated improvement plans where possible.
Update and improve End of Day and End of Week documentation online for end users and fellow software engineers.
Update and improve the Edmon web portal application that provides end of day and end of week status and analyzes performance, timelines and report configuration.

Location: Utrecht
Hours per week: 40
Duration: 12/14/2020 to 09/30/2021
Closing date: 01-12-2020 09:00:00

Requirements
• You are smart and can prove it (eg Bachelor or Master degree and ideally ISTQB certified).
• You have at least 5 years of experience with planning tools
• You are the kind of person who likes to take things apart to find out how they work.
• You are passionate about devising, innovating, building and integrating test scripts required to challenge a complex application landscape.
• Experience with $ U
• Hands on experience with Linux and SQL.
• Knowledge of Azure DevOps tooling
• Knowledge of and experience with Agile frameworks
• Flexible and proactive attitude, highly analytical, result oriented;
• You are a very good communicator and proficient in oral and written English.
• You are analytical, love details and can juggle several projects at the same time.

Interested or for more information, please contact our recruitment team on 0887860100 or email us csc@chiefsofit.com

Senior Software Engineer- 715-5

Opdrachtomschrijving
• Je maakt deel uit van een zelforganiserend DevOps-team
• Maak, onderhoud en automatiseer testplannen voor nieuwe aankomende functies.
• Coördineren en managen van afdelingsoverschrijdende teams voor testdoeleinden.
• Proberen het einde van de dag en het einde van de week zoveel mogelijk te automatiseren, waarbij handmatige tussenkomst wordt voorkomen.
• Nauw samenwerken met ontwikkelaars, bedrijfsanalisten, technische ondersteuningsanalisten en collega-software-ingenieurs om complexe uitdagingen van een veelzijdig systeem op te lossen.
• Pragmatisch zijn en kennis hebben van testbaarheid, kwaliteit en levering van een eindproduct.
• Het uitvoeren van structurele en ad-hoc tests, het oplossen van nieuwe problemen en het samen met het team definiëren van defecten om een ​​holistisch begrip van het systeem te krijgen.
• Neem het voortouw bij het maken van uitgekiende verbeterplannen waar mogelijk.
Update en verbeter online documentatie van Einde Dag en Einde Week voor eindgebruikers en collega-software-engineers.
Update en verbeter de webportal-applicatie Edmon die de status aan het einde van de dag en het einde van de week levert en analyse van prestaties, tijdlijnen en rapportconfiguratie.

Locatie: Utrecht
Aantal uur per week: 40
Duur: 14-12-2020 t/m 30-09-2021
Sluitingsdatum: 01-12-2020 09:00:00

Eisen
• Je bent slim en kunt het bewijzen (bijv. Bachelor- of masterdiploma en idealiter ISTQB-gecertificeerd).
• Je hebt minimaal 5 jaar ervaring met planningstools
• Jij bent het soort persoon dat dingen graag uit elkaar haalt om erachter te komen hoe ze werken.
• Je bent gepassioneerd door het bedenken, innoveren, bouwen en integreren van testscripts die nodig zijn om een ​​complex applicatielandschap uit te dagen.
• Ervaring met $ U
• ‘Hands on’ ervaring met Linux en SQL.
• Kennis van Azure DevOps-tooling
• Kennis van en ervaring met Agile frameworks
• Flexibele en proactieve instelling, sterk analytisch ingesteld, resultaatgericht;
• Je bent een zeer goede communicator en bedreven in mondeling en geschreven Engels.
• Je bent analytisch, houdt van details en kan met meerdere projecten tegelijk jongleren.

Geïnteresseerd of voor meer informatie, neem dan contact op met ons recruitment team op 0887860100 of mail ons csc@chiefsofit.com

Software Engineer – 2520

Job Description
As a .NET developer you will end up in a Scrum team and you mainly build an OT platform with an innovative character for the customer. In terms of stack, you work with .NET (Core), Ansible, Kubernetes and various queue tools such as RabbitMQ for the interaction within the OT domain and in the bridge to the adjacent IT domain.

Location: Zwolle
Hours per week: 35
Duration: 12/7/2020 to 11/30/2022
Closing date: 01-12-2020 09:00:00

Requirements
For this position you have a HBO / WO diploma in ICT or comparable training. You are a team player with an eager character, not only to gain knowledge, but also to share your knowledge with others. You are open to giving and receiving feedback and you know how to find a suitable balance between quality and efficiency in your work. As an ideal developer, you work accurately, have an eye for detail and adapt easily. It is also important that you are aware of the latest techniques and that you can easily master new techniques.

– Experience with developing in .Net
– Good communicative skills
– Functioning well in an experienced team
– A flexible attitude

– Eye for detail and works accurately
– Experience with .Net Core
– Experience in OT / IT environments

Wishes
– Demonstrable experience with theme Security regarding OT / IT environments
– Demonstrable experience with Security within OT environment
– Experience with or knowledge of the tools / techniques / best practices below is an advantage:
Angular
Ansible
Docker
Windows / Linux
ARM
Vagrant
Kubernetes
RabbitMQ
ActiveMQ
Elastic stack
HashiCorp Vault
Kibana
Azure DevOps / VSTS
Specflow
DevOps
Scrum
Pair Programming

Interested or for more information, please contact our recruitment team on 0887860100 or email us csc@chiefsofit.com

Software Engineer – 2520

Opdrachtomschrijving
Als .NET developer kom je in een Scrum-team terecht en bouw je met name aan een OT platform met innovatief karakter voor de klant. Qua stack werk je onder andere met .NET (Core), Ansible, Kubernetes en diverse queue-tools zoals RabbitMQ voor de interactie binnen het OT domein en in de brug naar het aangrenzende IT domein.

Locatie: Zwolle
Aantal uur per week: 35
Duur: 07-12-2020 t/m 30-11-2022
Sluitingsdatum: 01-12-2020 09:00:00

Eisen
Voor deze functie beschik je over een HBO/WO diploma ICT of vergelijkbare opleiding. Je bent een teamspeler met gretig karakter, niet alleen om kennis op te doen, ook evengoed om je kennis te delen met anderen. Je staat open voor feedback geven en ontvangen, en weet in je werk een passende balans tussen kwaliteit en doelmatigheid te vinden. Jij als ideale developer werkt dan ook accuraat, hebt oog voor detail en past jezelf gemakkelijk aan. Verder is het belangrijk dat je op de hoogte bent van de nieuwste technieken en dat je nieuwe technieken gemakkelijk eigen maakt.

– Ervaring met ontwikkelen in .Net
– Goede communicatieve vaardigheden
– Goed functionerend in een ervaren team
– Een flexibele houding

– Oog voor detail en werkt accuraat
– Ervaring met .Net Core
– Ervaring in OT/IT omgevingen

Wensen
– Aantoonbare ervaring met thema Security omtrent OT/IT omgevingen
– Aantoonbare ervaring met Security binnen OT omgeving
– Ervaring met of kennis van onderstaande tools / technieken / best practices is een pré:
Angular
Ansible
Docker
Windows / Linux
ARM
Vagrant
Kubernetes
RabbitMQ
ActiveMQ
Elasticstack
HashiCorp Vault
Kibana
Azure DevOps / VSTS
Specflow
DevOps
Scrum
Pair Programming

Geïnteresseerd of voor meer informatie, neem dan contact op met ons recruitment team op 0887860100 of mail ons csc@chiefsofit.com