Team Leader Architecture – 8114

Job Description
A CTO Office will be set up within the Information Services department of the organization. Within the CTO Office, Architecture & Portfolio (among others) is responsible for developing and maintaining frameworks for the production and delivery of ICT services. She also identifies opportunities and threats from new ICT developments for the organization and supports the Management Team of the Information Provision Department in responding to those developments in a broad context (politics, policy, market). The team reports directly to the Management Team of the Information Services Department. In order to strengthen the architecture management within Directorate IV, it was decided to allocate some of these architects (25 persons) within the CTO Office for 80% of their time to the chain teams within Directorate IV. These Lead IT architects monitor and provide feedback on the frameworks, participate in solution architectures and support the chain teams in the professionalization of their architecture products.

Location: Apeldoorn
Duration: 2/1/2021 to 8/1/2021
Option to grant: Yes
Hours a week: 24 hours a week
Closing date: 1/21/2021 3:00 PM

Requirements
WO thinking and working level
TOGAF, Archimate
Leading – (directing)
Demonstrable experience in (managing) design, implementation and management of applications and infrastructures 5 yrs
Demonstrable experience in advising management of the business and IV organization at board level 5 yrs
Experience in functional management of IT architects 3 yrs

Wishes
– Creativity;
– Board sensitivity
– Planning and organizing;
– Result orientation;
– Group-oriented management
– Knowledge in the field of business,
– application and technology architecture;
– Affinity with and knowledge of IT trends and developments;
– Affinity with multidisciplinary (collaboration) working in a political-administrative context (including IT, tax, portfolio management, project management, financial control, etc.)

If you have any questions, please contact us directly on 088 786 0100 or email CSC@chiefsofit.com

Teamleider Architectuur – 8114

Opdrachtomschrijving
Binnen de directie Informatievoorziening van de organisatie wordt een CTO Office ingericht. Binnen de CTO Office is Architectuur&Portfolio (o.a.) verantwoordelijk voor het ontwikkelen en onderhouden van kaders voor het voortbrengen en leveren van ICT diensten. Ook identificeert zij kansen en bedreigingen van nieuwe ICT-ontwikkelingen voor de organisatie en ondersteunt het Managementteam van de directie Informatievoorziening bij het inspelen op die ontwikkelingen in een brede context (politiek, beleid, markt). Het team rapporteert direct aan het Managementteam van de directie Informatievoorziening. Om de architectuursturing binnen Directie IV te versterken is ervoor gekozen om binnen de CTO Office een deel van deze architecten (25 personen) voor 80% van hun tijd toe te wijzen aan de ketenteams binnen Directie IV. Deze Lead IT architecten bewaken en geven feedback op de kaders, werken mee aan solution architecturen en ondersteunen de ketenteams bij het professionaliseren van hun architectuurproducten.

Locatie: Apeldoorn
Duur: 1-2-2021 t/m 1-8-2021
Optie tot verlening: Ja
Uren per week: 24 uur per week
Sluitingsdatum: 21-1-2021 15:00

Eisen
WO denk- en werkniveau
TOGAF, Archimate
Leidinggeven – (aan)sturen
Aantoonbare ervaring met het (aansturen van) ontwerpen, implementeren en beheren van applicaties en infrastructuren 5 jr
Aantoonbare ervaring in het adviseren van management van de business- en IV-organisatie op het directie niveau 5 jr
Ervaring in het functioneel aansturen van IT architecten 3 jr

Wensen
– Creativiteit;
– Bestuurssensitiviteit
– Plannen en organiseren;
– Resultaatgerichtheid;
– Groepsgericht aansturen
– Kennis op het gebied van business,
– applicatie- en technologiearchitectuur;
– Affiniteit met en kennis van IT-trends- en ontwikkelingen;
– Affiniteit met multidisciplinair (samen-)werken in een politiek-bestuurlijke context (o.a. IT, fiscaal, portfoliomanagement, projectmanagement, financial control etc.)

Bij vragen kunt u direct contact opnemen met 088 786 0100 of mailen naar CSC@chiefsofit.com

Teamleider Diagnose & Trajecten – 5153

Opdrachtomschrijving:
Als teamleider Diagnose en Trajecten geef je leiding aan ca. 30 medewerkers en richting aan het totale proces van de klantroute: het voeren van intakegesprekken, het stellen van de juiste diagnose en het inzetten van de juiste instrumenten om een kandidaat zodanig te ontwikkelen dat deze bemiddelbaar is naar betaald werk. Hierbij werk je nauw samen met de teamleider Werkgeversservicepunt en onder aansturing van de manager Arbeidsparticipatie. Belangrijke thema’s voor het komende jaar zijn: de implementatie van resultaat gericht sturen, de implementatie van nieuwe ontwikkelroutes die zijn samengesteld en verdere ontwikkeling van digitale dienstverlening.

Locatie: Alphen aan den Rijn
Duur: 01-02-2021 t/m 01-07-2021
Optie tot verlening: Ja 1 x 6 maanden
Uren per week: 36 uur per week
Sluitingsdatum: 21-01-2021

Functie eisen:
– Een afgeronde opleiding op minimaal hbo niveau;
– Minimaal 3 jaar aantoonbare werkervaring als teamleider binnen het sociaal domein in de afgelopen 8 jaar;
– Aantoonbare kennis en werkervaring van de Participatiewet;
– Minimaal 5 jaar aantoonbare werkervaring als teamleider binnen het sociaal domein in de afgelopen 10 jaar (30 punten);
– Een afgeronde opleiding op minimaal hbo bachelor niveau (10 punten);
– Aantoonbare kennis en werkervaring met de automatiseringsapplicatie Suite/ GWS4all (20 punten);
– Minimaal 5 jaar aantoonbare werkervaring met de integrale uitvoering van de participatiewet bij een gemeentelijke instelling (20 punten);
– Aantoonbare werkervaring met implementaties binnen het sociaal domein (20 punten).

Bij vragen kunt u direct contact opnemen met 088 786 0100 of mailen naar CSC@chiefsofit.com