EZK – ICT expert application management / Development – 7563

Job Description
The case extract register is a system that combines case data from multiple backend systems and makes this available in real time to the portals for employees and customers. This system is in need of some form of renewal. A proof of concept has been drawn up in which this system is being developed, which demonstrates that it functions with regard to the requirements that are set. The system will be an implementation in Java and will interface with backend services on a service bus through SOAP. Data will be stored in an Oracle database with which information can be quickly made available by means of web services that are realized in Java.

Location: Arnhem
Hours per week: 40
Duration: As soon as possible / 12/31/2021
Closing date: 01/28/2021 3:00 PM

Requirements
HBO / WO working and thinking level
Agile scrum / Devops (4 years of experience)
Java (5 years of experience)
Spring framework / Spring boot (4 years of experience)
Oracle database & JPA frameworks such as Hibernate (4 years of experience)

Wishes
Excellent communication skills
Team player and can also work independently
Proactive work attitude
Strong analytical skills
Results-oriented
Perseverance
Stress resistant
Service building SOAP & REST
Good command of the Dutch language (oral and written).
Experience within government organizations is a plus.

Are you interested or would you like more information about the assignment? Please contact our recruitment team on 088-7860100 or email us at CSC@chiefsofit.com

EZK – ICT expert applicatiebeheer/Ontwikkeling – 7563

Opdrachtomschrijving
Het zaak extract register is een systeem welke zaakgegeven uit meerder backend systemen samenvoegt en dit realtime ter beschikking stelt aan de portalen voor medewerkers en klanten. Dit systeem is aan een vorm van vernieuwing toe. Er is een proof of concept opgesteld waarin dit systeem wordt ontwikkeld waarmee wordt aangetoond dat dit functioneert ten aanzien van de eisen die worden gesteld. Het systeem zal een implementatie zijn in Java en koppelen met backend services op een service bus door middel van SOAP. Er zullen gegevens worden opgeslagen in een Oracle database waarmee snel informatie ter beschikking kan worden gesteld door middel van webservices die worden gerealiseerd in Java.

Locatie: Arnhem
Aantal uur per week: 40
Duur: Zo spoedig mogelijk / 31-12-2021
Sluitingsdatum: 28-01-2021 15:00

Eisen
HBO / WO werk- en denkniveau
Agile scrum / Devops (4 jaar ervaring)
Java (5 jaar ervaring)
Springframework / Spring boot (4 jaar ervaring)
Oracle database & JPA frameworks zoals Hibernate (4 jaar ervaring)

Wensen
Uitstekende communicatieve vaardigheden
Teamspeler en kan ook zelfstandig werken
Proactieve werkhouding
Sterk analytisch vermogen
Resultaat gericht
Doorzettingsvermogen
Stressbestendig
Servicebouw SOAP & REST
Goede beheersing Nederlandse taal (mondeling en schriftelijk).
Ervaring binnen overheidsorganisaties is een pre.

Bent u geïnteresseerd of wilt u meer informatie omtrent de opdracht? Neem dan contact op met onze recruitment team op 088-7860100 of mailen op CSC@chiefsofit.com

BI Specialist – B002

Job Description
As a Specialist in the organization you ensure reliable data deliveries to all our (internal) customers. You analyze customer demand and the underlying data. Your challenge is to understand which issues your customer is struggling with. You translate these into solutions by means of (dimensional) models and implement the resulting ETL.

Location: Arnhem
Hours per week: 40
Duration: As soon as possible / 12/31/2021
Closing date: 01/28/2021 3:00 PM

Requirements
The ETL specialist has at least 5 years of relevant work experience as a BI / ETL Developer or Data Warehouse specialist and at least a completed HBO education.

Wishes
* Knowledge of the analysis and reporting environments of Business Objects 4.2 (WebI)
* Experience with developing reports in general;
* Knowledge of SAP Power Designer;
* Knowledge of / experience with Lumira and Design Studio / Analysis;
* Knowledge of ITIL;
* Scrum and / or DevOps experience / certification.

Are you interested or would you like more information about the assignment? Please contact our recruitment team on 088-7860100 or email us at CSC@chiefsofit.com

BI Specialist – B002

Opdrachtomschrijving
Als Specialist bij de organisatie zorg jij voor betrouwbare data-leveringen aan al onze (interne) klanten. Je analyseert de klantvraag én de achterliggende data. Jouw uitdaging is om goed te begrijpen met welke vraagstukken je klant worstelt. Je vertaalt deze naar oplossingen door middel van (dimensionele) modellen en implementeert de hieruit voortvloeiende ETL.

Locatie: Arnhem
Aantal uur per week: 40
Duur: Zo spoedig mogelijk / 31-12-2021
Sluitingsdatum: 28-01-2021 15:00

Eisen
De ETL-specialist heeft minimaal 5 jaar relevante werkervaring als BI/ETL-Developer of Datawarehouse specialist en tenminste een afgeronde HBO opleiding.

Wensen
* Kennis van de analyse- en rapportage omgevingen van Business Objects 4.2 (WebI)
* Ervaring met het ontwikkelen van rapportages in het algemeen;
* Kennis van SAP Powerdesigner;
* Kennis van / ervaring met Lumira en Design Studio / Analysis;
* Kennis van ITIL;
* Scrum en/of DevOps ervaring / certificering.

Bent u geïnteresseerd of wilt u meer informatie omtrent de opdracht? Neem dan contact op met onze recruitment team op 088-7860100 of mailen op CSC@chiefsofit.com