Java developer – 4936

The approach within the client is based on Devops/Scrum where by means of sprints the requested products are delivered every three weeks by 5 scrum teams. There is a change going on to improve the control everywhere. The DevOps teams include the following disciplines: developers, administrators, testers and operational managers.

Location: Assen
Number of hours per week: 36
Start date: 02-11-2020
End date: 31-08-2021
Closing date 20-10-2020 at 08:00 a.m.

Function requirements:
– Training, Certificates, knowledge level
– HBO level Computer Science
– Java – 3 years
– Javascript/Typescript – 2 years

Concerns:
– ESRI Javascript API
– Weblogic
– Oracle RDBMS
– Software development for GIS web applications
– 1 year experience in working in a Scrum team
– 1 year experience with working within the national government

Applicatieontwikkelaar Java – 4936

De aanpak binnen de opdrachtgever is gebaseerd op Devops/Scrum waarbij door middel van sprints de gevraagde producten iedere drie weken worden opgeleverd door 5 scrum teams. Er loopt een verandering om de overal besturing te verbeteren. De veranderingen hebben tot doel te kunnen sturen op prioriteiten, voorspelbaar te zijn qua kosten en planning en tenslotte transparantie te bieden waaraan de kosten worden besteed.In de DevOps-teams zitten de disciplines: ontwikkelaars, beheerders, testers en Operational beheerders.

Locatie: Assen
Aantal uur per week: 36
Startdatum: 02-11-2020
Einddatum: 31-08-2021
Sluitingsdatum 20-10-2020 om 08:00 uur

Functie eisen:
• Opleiding, Certificaten, kennisniveau
• HBO niveau Informatica
• Java – 3 jaar
• Javascript/Typescript – 2 jaar

Wensen:
• ESRI Javascript API
• Weblogic
• Oracle RDBMS
• Software-ontwikkeling voor GIS webapplicaties
• 1 jaar ervaring in werken in een Scrum team
• 1 jaar ervaring met werken binnen de rijksoverheid