Active Disclosure Project Leader – 8396

Assignment description:
The client helps to strengthen the I-function in the primary process. CIO&I works for the client to improve the coherence of and improve the information provision through advice, overview, knowledge and frameworks. We are a strategic partner in the IT domain in both development and operation, driving technological innovations and increasing employee knowledge.

Location:The Hague
Duration:08-03-2021 till 28-02-2022
Hours per week: 24
closing date: 01-03-2021

Requirements:
– You have a university work and thinking level and at least 3 years of relevant work experience;
– You have affinity with the issues of information management, legal and technical aspects;
– You have a proven track record of success in supervising projects in information management and understand how to approach process optimization;
– You have experience in preparing and managing decision-making processes;
– You have experience with change management and project management;
– You are aware that this project is part of a bigger picture;
– Programs of CIO Rijk and RDDI is a plus.

Wishes:
– Extent to which the candidate has knowledge of the RDDI program and the WOO.
– Degree to which the candidate has experience with process optimization in a project environment.
– Degree to which the candidate possesses the required competencies and skills (testable on the basis of CV, motivation and/or possible interview).
– Extent of experience and/or affinity with the client’s organization.

Competencies:
– Collaborative and binding
– Result oriented and pragmatic
– Administrative sensitivity and understanding what this means for public leadership
– Persuasiveness/ability to deal with resistance
– Planning and organizing

If you have any questions, please contact us directly on 088 786 0100 or email CSC@chiefsofit.com

Projectleider Actieve Openbaarmaking – 8396

Opdrachtomschrijving:
De opdrachtgever helpt bij het versterken van de I-functie in het primaire proces. CIO&I werkt voor de opdrachtgever aan een betere samenhang in en verbetering van de informatievoorziening door advies, overzicht, kennis en kaders. We zijn strategisch partner in het IT-domein bij zowel ontwikkeling als exploitatie, jagen technologische innovaties aan en verhogen kennis bij medewerkers.

Locatie:Den Haag
Duur:08-03-2021 t/m 28-02-2022
Uren per week: 24
Sluitingsdatum: 01-03-2021

Eisen:
• Je hebt universitair werk- en denkniveau en minimaal 3 jaar relevante werkervaring;
• Je hebt affiniteit met de vraagstukken rondom informatiehuishouding, juridische en technische aspecten;
• Je bent aantoonbaar succesvol in het begeleiden van projecten in de informatievoorziening en begrijpt hoe de procesoptimalisatie aangepakt moet worden;
• Je hebt ervaring met het voorbereiden en managen van besluitvormingsprocessen;
• Je hebt ervaring met verandermanagement en projectmanagement;
• Je bent je bewust dat dit project een onderdeel is van een groter geheel;
• Programma’s van CIO Rijk en RDDI is een pré.

Wensen:
• Mate waarin de kandidaat kennis heeft van het programma RDDI en de WOO.
• Mate waarin de kandidaat ervaring heeft met procesoptimalisatie in een projectomgeving.
• Mate waarin de kandidaat over de gevraagde competenties en vaardigheden beschikt (toetsbaar op basis van cv, motivatie en/of mogelijk sollicitatiegesprek).
• Mate van ervaring en/of affiniteit met de organisatie van de opdrachtgever.

Competenties:
• Samenwerkingsgericht en verbindend
• Resultaatgerichtheid en pragmatisch
• Bestuurlijke sensitiviteit en snappen wat dit betekent voor publiek leiderschap
• Overtuigingskracht/Kunnen omgaan met weerstand
• Plannen en organiseren

Bij vragen kunt u direct contact opnemen met 088 786 0100 of mailen naar CSC@chiefsofit.com

OBT Developer other – 7580

Job Description
Medior Sharepoint 2019 developer joins DevOps team in Agile / Scrum in The Hague. Working from home during Corona, after Corona, Work pressure mainly happens in The Hague Business in The Hague.

Location: The Hague
Hours per week: 40
Duration: 1/26/2021– 1/26/2022
Closing date: 2/26/2021 12:00 PM

Requirements
– ASP.NET MVC
– SharePoint CSOM / JSOM
– JavaScript / TypeScript / Angular
– SharePoint Add-ins
– OfficeDev PnP framework
– PowerShell
– GIT

Are you interested or would you like more information about the assignment? Please contact our recruitment team on 088-7860100 or email us at CSC@chiefsofit.com

OBT Ontwikkelaar overig – 7580

Opdrachtomschrijving
Medior Sharepoint 2019-ontwikkelaar treedt toe tot DevOps-team in Agile / Scrum in Den Haag. Thuiswerken tijdens Corona, na Corona, Werkdruk gebeurt vooral in Den Haag Zaken in Den Haag.

Locatie : ‘s-Gravenhage
Aantal uur per week : 40
Duur : 26-1-2021– 26-1-2022
Sluitingsdatum : 26-2-2021 12:00

Eisen
– ASP.NET MVC
– SharePoint CSOM/JSOM
– JavaScript / TypeScript / Angular
– SharePoint Add-ins
– OfficeDev PnP framework
– PowerShell
– GIT

Bent u geïnteresseerd of wilt u meer informatie omtrent de opdracht? Neem dan contact op met onze recruitment team op 088-7860100 of mailen op CSC@chiefsofit.com