Bouwplantoetser- 6153

Job description
As a technical employee you collect legal (background) information and provide relevant data. You are able to assess data, examine the correctness, completeness and usability and apply a logical order. You check the information in its entirety before providing it.
You frequently consult with colleagues, citizens and professionals such as architects, contractors, project developers and you act as a fixed point of contact for the application. You test, coordinate, coordinate and advise, both individually and in a team, with other product fields such as urban development, traffic, the environment, spatial planning, city management, safety region / fire brigade and welfare.

Location: Enschede
Hours per week: 36
Duration: 1-1-2021 to 31-12-2021
Closing date: 12/1/2020 9:00 AM

Requirements
• You have managerial sensitivity, good communication skills and persuasiveness and you are able to deal with confidential information.
• You are also cooperative, stress-resistant, independent, customer-oriented, decisive, service-oriented and proactive.
• You do not shy away from changes, you identify them and come up with creative solutions, solicited and unsolicited

Interested or for more information, please contact our recruitment team on 0887860100 or email us csc@chiefsofit.com

Bouwplantoetser- 6153

Opdrachtomschrijving
Als technisch medewerker verzamel je juridische (achtergrond-)informatie en verstrek je relevante gegevens. Je bent in staat gegevens te beoordelen, onderzoekt de juistheid, volledigheid en bruikbaarheid en brengt een logische ordening aan. Je controleert de informatie in haar geheel alvorens je deze verstrekt.
Je hebt veelvuldig overleg met collega’s, burgers en professionals zoals architecten, aannemers, projectontwikkelaars en fungeert als vast aanspreekpunt voor de aanvraag. Je toetst, stemt af, coördineert en adviseert, zowel individueel als in teamverband, met andere productvelden zoals stedenbouw, verkeer, milieu, ruimtelijke ordening, stadsbeheer, veiligheidsregio/brandweer en welstand.

Locatie: Enschede
Aantal uur per week: 36
Duur: 1-1-2021 t/m 31-12-2021
Sluitingsdatum: 1-12-2020 09:00

Eisen
• Je beschikt over bestuurlijke sensitiviteit, goede communicatieve vaardigheden en overtuigingskracht en je kunt omgaan met vertrouwelijke informatie.
• Daarnaast ben je coöperatief, stressbestendig, zelfstandig, klantgericht, daadkrachtig, dienstverlenend en proactief.
• Je gaat veranderingen niet uit de weg, je signaleert ze en komt gevraagd en ongevraagd met creatieve oplossingen

Geïnteresseerd of voor meer informatie, neem dan contact op met ons recruitment team op 0887860100 of mail ons csc@chiefsofit.com

Projectleider- 6116

Job description
We are looking for a project manager who not only coordinates the project, but is also a cooperative foreman himself. There are employees available to do the job together, but their commitment is not full-time and therefore we expect the project leader to initiate, select, (co) write, coordinate, etc.
The project manager must be able to bring the assignment back to bite-sized chunks from complexity. He / she must have an affinity with the grant process, finances, legal affairs and policy. And really have the drive to get started with it. Flexible, decisive, daring and communicative are other important qualities.

Location: Enschede
Duration: 12/7/2020 to 7/15/2021
Hours per week: 24
Closing date: 11/30/2020 9:00 AM

Interested or for more information, contact our recruitment team on 0887860100 or email us csc@chiefsofit.com

Projectleider- 6116

Opdrachtomschrijving
We zoeken een projectleider die niet alleen het project coördineert, maar ook zelf meewerkend voorman is. Er zijn medewerkers beschikbaar zoals die de klus samen te klaren, maar hun inzet is niet fulltime en daarom verwachten we dat de projectleider zelf initieert, uitzoekt, (mee)schrijft, coördineert etc.
De projectleider moet in staat zijn om vanuit complexiteit, de opdracht weer naar hapklare brokken te brengen. Hij/ zij moet affiniteit hebben met het subsidieproces, financiën, juridische zaken en beleid. En echt inhoudelijk de drive hebben om er mee aan de slag te gaan. Flexibel, daadkrachtig, durf, communicatief vaardig zijn andere belangrijke eigenschappen.

Locatie: Enschede
Duur: 07-12-2020 t/m 15-7-2021
Uren per week: 24
Sluitingsdatum: 30-11-2020 09:00

Geïnteresseerd of voor meer informatie, neem dan contact op met ons recruitment team op 0887860100 of mail ons csc@chiefsofit.com