Urban Design – 8374

Assignment description:
With our ambitions, we are looking for an urban planner who knows how to connect the new with the old and include our cultural heritage in the design plans. You love the profession and you know how to use your knowledge and design power to connect the wishes of the government and the needs of the market. In your role as urban planner, you advise from high to low in the organization. You find no difficulty in speaking to everyone, from residents to administrators.

Location: Enschede
Duration:15-03-2021 till 13-03-2022
Hours per week: 36
closing date: 05-03-2021

As an urban designer you will work on very diverse projects, from vision to realization. You will mainly focus on initiatives in and around the city center of Enschede and post-war residential areas. You will work together with your colleagues, the cultural history advisor, the city architect, initiators, internal and external designers, project teams and residents. You know how to connect the various substantive disciplines and translate the municipal policy into a vision that is widely supported. You advise on urban planning for policy and zoning plans and carry out integral spatial analyses and design studies. You will draw up urban planning principles and preconditions, such as building envelopes and image quality plans.

Requirements:
– You are decisive, good-humoured, solution-oriented, clear, aware of your surroundings, politically sensitive and you show courage. You have a proactive attitude and dare to step outside the box;
– You are creative, analytical and have good communication skills. You can connect parties, get people moving and are focused on cooperation;
– You keep a multidisciplinary overview of the process and structure, and ensure integral coordination with colleagues;
– You are able to visualize plans and have experience with supporting software such as Autocad, Adobe Illustrator, Photoshop, Indesign and Sketchup;
– You are in possession of a completed HBO / WO urban planning course or Academy of Architecture Urban Design;
– You have extensive experience in the field of urban planning, experience with a municipality is an advantage.

If you have any questions, please contact us directly on 088 786 0100 or email CSC@chiefsofit.com.

Stedenbouwkundige – 8374

Opdrachtomschrijving:
Bij onze ambities zoeken wij een stedenbouwer die het nieuwe met het oude weet te verbinden en ons cultureel erfgoed mee neemt in de ontwerpplannen. Je bent gek op het vak en je weet jouw kennis en ontwerpkracht in te zetten om de wensen van het bestuur en de behoeften van de markt met elkaar te verbinden. In jouw functie als stedenbouwkundige adviseer je van hoog tot laag in de organisatie. Je vindt het geen probleem om iedereen te woord te staan, van inwoner tot bestuurder.

Locatie: Enschede
Duur:15-03-2021 t/m 13-03-2022
Uren per week: 36
Sluitingsdatum: 05-03-2021

Als stedenbouwkundig ontwerper ga je aan de slag met zeer diverse projecten, van visie tot realisatie. Je richt je voornamelijk op initiatieven in en rondom de binnenstad van Enschede en naoorlogse woonwijken. Dit doe je samen met je collega’s, de cultuurhistorisch adviseur, de stadsbouwmeester, initiatiefnemers, in- en externe ontwerpers, projectteams en inwoners. Je weet hoe je de verschillende inhoudelijke disciplines met elkaar verbindt en het gemeentelijk beleid vertaalt naar een visie die breed gedragen wordt. Je adviseert op stedenbouwkundig gebied voor beleids- en bestemmingsplannen en verricht integrale ruimtelijke analyses en ontwerpstudies. Je stelt stedenbouwkundige uitgangspunten en randvoorwaarden op, zoals bouwenveloppen en beeldkwaliteitsplannen.

Eisen:
• Je bent daadkrachtig, goed gehumeurd, oplossingsgericht, duidelijk, omgevingsbewust, politiek sensitief en toont lef. Je hebt een proactieve houding en durft buiten de gebaande paden te treden;
• Je bent creatief, analytisch en beschikt over goede communicatieve vaardigheden. Je kunt partijen verbinden, krijgt mensen in beweging en bent gericht op samenwerking;
• Je houdt multidisciplinair overzicht op proces en structuur, zorgt voor integrale afstemming met collega’s;
• Je bent in staat plannen goed te visualiseren en hebt ervaring met ondersteunende software zoals Autocad, Adobe Illustrator, Photoshop, Indesign en Sketchup;
• Je bent in het bezit van een afgeronde HBO/WO opleiding stedenbouw of Academie van Bouwkunst Stedenbouw;
• Je hebt ruime ervaring op het terrein van stedenbouw, ervaring bij een gemeente is een pre.

Bij vragen kunt u direct contact opnemen met 088 786 0100 of mailen naar CSC@chiefsofit.com