Systemengineer – 5149

Description:
The focus is on managing the technical infrastructure (network, servers and data storage), office automation with the workstations, technical application management and user support. Some applications are Saas and for this you have coordination with the external party.

Location:Groningen
Duration: 01-02-2021 t/m 01-02-2022
Option to extend: Yes 1 x 6 months
Hours per week: 32 hours per week
Closing date: 19-01-2021

Requirements:.
– A completed education at least mbo-4 level in the direction of ICT;
– Minimum of 3 years demonstrable work experience in the last 5 years with Microsoft Server, Exchange and Hyper-V in a management situation;
– Demonstrable work experience with Backup, Recovery and Replication software preferably Veaam and external storage solutions preferably HPE;
– Minimum 3 years of work experience within the last 5 years with Sophos firewall and virus protection;
– Minimum 3 years of demonstrable work experience within the last 5 years with TOPdesk and Sharepoint;
– Minimum 3 years demonstrable work experience in the last 5 years with supporting users of ICT applications;
– Being able to be present at the office in Groningen within 45 minutes;
– A minimum of 5 years demonstrable work experience in the last 8 years with process-based work (25 points);
– At least 3 years of demonstrable work experience in the past 5 years as a system administrator at a healthcare or government institution (25 points);
– Demonstrated work experience at a screening organization (10 points);
– Demonstrated knowledge and/or work experience with: Sophos (certified Engineer & Architect), Microsoft Certified Solutions Expert (Messaging,Productivity and Virtualization) and Microsoft server 2012 – 2016 and Office365 Veaam (backup, recovery and replication) (40 points)(multiple choice):
a. Demonstrated work experience with a component (10 points);
b. Demonstrated work experience with two components (20 points);
c. Demonstrated work experience with three components (30 points);
d. Demonstrated work experience with four components (40 points);
e. No demonstrable work experience with the aforementioned components (0 points).

Wishes:.
– Personal leadership
– Collaboration
– Analysis, Expertise
– Learning Ability
– Result oriented
– Customer focused

Bij vragen kunt u direct contact opnemen met 088 786 0100 of mailen naar CSC@chiefsofit.com

Systeembeheerder – 5149

Opdrachtomschrijving:
De focus ligt op het beheer van de technische infrastructuur (netwerk, servers en dataopslag), kantoor automatisering met de werkplekken, technische applicatiebeheer en de ondersteuning van gebruikers. Een aantal toepassingen is Saas en hiervoor heb je afstemming met de externe partij.

Locatie: Groningen
Duur: 01-02-2021 t/m 01-02-2022
Optie tot verlening: Ja 1 x 6 maanden
Uren per week: 32 uur per week
Sluitingsdatum: 19-01-2021

Functie eisen:
– Een afgeronde opleiding op minimaal mbo-4 niveau in de richting van ICT;
– Minimaal 3 jaar aantoonbare werkervaring in de afgelopen 5 jaar met Microsoft Server, Exchange en Hyper-V in een beheersituatie;
– Aantoonbare werkervaring met Back-up, recovery en replicatiesoftware bij voorkeur Veaam en externe storage oplossingen bij voorkeur HPE;
– Minimaal 3 jaar werkervaring in de afgelopen 5 jaar met Sophos firewall en virusbescherming;
– Minimaal 3 jaar aantoonbare werkervaring in de afgelopen 5 jaar met met TOPdesk en Sharepoint;
– Minimaal 3 jaar aantoonbare werkervaring in de afgelopen 5 jaar met het ondersteunen van gebruikers van ICT applicaties;
– Binnen drie kwartier aanwezig kunnen zijn op kantoor in Groningen;
– Minimaal 5 jaar aantoonbare werkervaring in de afgelopen 8 jaar met procesmatig werken (25 punten);
– Minimaal 3 jaar aantoonbare werkervaring in de afgelopen 5 jaar als systeembeheerder bij een zorg- of overheidsinstelling (25 punten);
– Aantoonbare werkervaring bij een screeningsorganisatie (10 punten);
– Aantoonbare kennis- en/of werkervaring met: Sophos (certified Engineer & Architect), Microsoft Certified Solutions Expert (Messaging,Productivity and Virtualization) en Microsoft server 2012 – 2016 en Office365 Veaam (back-up, recovery and replication) (40 punten)(meerkeuze):
a. Aantoonbare werkervaring met een onderdeel (10 punten);
b. Aantoonbare werkervaring met twee onderdelen (20 punten);
c. Aantoonbare werkervaring met drie onderdelen (30 punten);
d. Aantoonbare werkervaring met vier onderdelen (40 punten);
e. Geen aantoonbare werkervaring met de genoemde onderdelen (0 punten).

Wensen:
– Persoonlijk leiderschap
– Samenwerken
– Analyseren, Expertise
– Leervermogen
– Resultaatgericht
– Klantgericht

Bij vragen kunt u direct contact opnemen met 088 786 0100 of mailen naar CSC@chiefsofit.com