Linux DevOps Engineer – 2536

Job Description
The assignment is for an experienced DevOps engineer for a project that is currently undergoing the transition to DevOps. You are involved in both the development cycle of our software products, as well as the development of running and testing the quality of the delivered product. During the first six months, the focus of your activities will mainly be in the field of Operations, with the focus on the transition from the development phase to the production phase (and the support there). Among other things, you implement improvements in the operation of the (Gitlab) pipeline and you ensure the embedding of the automated tests in the automatic chain test. In addition to technical work, your experience is also desirable to help shape the design of the Devops organization. You can work independently and you have strong analytical skills, but you are also able to connect with the other teams. Communication is second nature to you, so you continuously coordinate your activities with all relevant stakeholders in the chain. Requires knowledge of Kubernetes, Gitlab, Helm and Harbor. Knowledge of ebms, e-recognition, digid and wso2 is (preferably explicitly) available because they play an important role in (the implementation of) the Environmental Act.

Location: Rotterdam
Hours per week: 36
Duration: 21/12/2020 to 20/12/2021
Closing date: 01-12-2020 09:00:00

Requirements
Education, Certificates, Level of Knowledge

Relevant training at least at HBO level (computer science or information science is a plus)
Linux
Scripting in Bash and Python (or another programming language)
Kubernetes, Gitlab, Helm3, Harbor
APIs, certificates, PKio

Wishes
WSO2 or a comparable API management solution.

ebMS (Digikoppeling)

Knowledge of eHerkenning and DigiD.

Interested or for more information, please contact our recruitment team on 0887860100 or email us csc@chiefsofit.com

Linux DevOps Engineer – 2536

Opdrachtomschrijving
De opdracht is voor een ervaren DevOps engineer voor een project dat momenteel de transitie naar DevOps doormaakt. Je bent betrokken bij zowel de ontwikkelcyclus van onze softwareproducten, als de ontwikkeling tot het laten draaien en testen van de kwaliteit van het afgeleverde product. Het zwaartepunt van je werkzaamheden zal het eerste half jaar voornamelijk op het gebied van Operations liggen, waarbij de focus ligt op de overgang van de ontwikkelfase naar de productiefase (en de ondersteuning daar). Onder andere voer je verbeteringen door in de werking van de (Gitlab) pipeline en zorg je voor de inbedding van de geautomatiseerde testen in de automatische ketentest. Naast technisch werk is jouw ervaring ook gewenst om de inrichting van de Devops organisatie te helpen vormgeven. Je kunt zelfstandig werken en bent analytisch sterk, maar je bent ook in staat om de verbinding te zoeken met de andere teams. Communiceren is je tweede natuur en dus stem je je werkzaamheden continu af met alle relevante stakeholders in de keten. Kennis van Kubernetes, Gitlab, Helm en Harbor vereist. Kennis van ebms, e-herkenning, digid en wso2 is (bij voorkeur nadrukkelijk) aanwezig omdat deze een belangrijke rol spelen bij (de implementatie van) de Omgevingswet.

Locatie: Rotterdam
Aantal uur per week: 36
Duur: 21-12-2020 t/m 20-12-2021
Sluitingsdatum: 01-12-2020 09:00:00

Eisen
Opleiding, Certificaten, Kennisniveau

Relevante opleiding op tenminste HBO niveau (informatica of informatiekunde is een pre)
Linux
Scripting in Bash en Python (of een andere programmeertaal)
Kubernetes, Gitlab, Helm3, Harbor
API’s, certificaten, PKio

Wensen
WSO2 of een vergelijkbare API-management solution.

ebMS (Digikoppeling)

Kennis van eHerkenning en DigiD.

Geïnteresseerd of voor meer informatie, neem dan contact op met ons recruitment team op 0887860100 of mail ons csc@chiefsofit.com