Communication Advisor Social Domain – 5631

Assignment Description:
The colleagues working in this cluster ensure solid business operations. The cluster provides the information, advice, framework and support for the other clusters in all task areas of operations (personnel, finance, information, automation, taxes, legal and facility management). They work on integrated solutions with the customer demand at the center and are managed from the 1st, 2nd and 3rd line.

Location: Zuid-Holland
Duration: a.s.a.p until 01-08-2021
Hours per week: 32-36
closing date: 29-03-2021

Requirements:
– A completed education at least at the hbo bachelor level.
– A completed education in the field of Communication at least at hbo bachelor level
– At least 3 years of demonstrable work experience in the role of Communications Consultant in the past 5 years
– At least 1 year of demonstrable work experience in the social domain in the last 5 years
– Minimum of 2 years demonstrable work experience with Factor C in the last 4 years
– Demonstrable work experience within a government organisation in the last 5 years

Competencies
– You can work both independently and in a team.
– You have a good ability to think creatively and execute practically.
– You get energy from operating strategically as well as rolling up your sleeves.
– You are able to advise colleagues from the various clusters on the strategic, tactical and operational deployment of communication tools.
– In doing so, you take into account internal and external players, the social environment and the political playing field.
– You have a broad view both within and outside the organization.

If you have any questions, please contact us directly on 088 786 0100 or email CSC@chiefsofit.com.

Communicatieadviseur Sociaal Domein – 5631

Opdrachtomschrijving:
De collega’s die werkzaam zijn binnen dit cluster zorgen voor solide bedrijfsvoering. Het cluster voorziet hiertoe in de informatiebehoefte, advisering, kaderstelling en ondersteuning van de andere clusters op alle taakvelden van bedrijfsvoering (personeel, financiën, informatievoorziening, automatisering, belastingen, juridische en facilitaire zaken). Met de klantvraag centraal werken zij aan integrale oplossingen en wordt er aangestuurd vanuit de 1ste, 2de en 3de lijn.

Locatie: Zuid-Holland
Duur: z.s.m. t/m 01-08-2021
Uren per week: 32-36
Sluitingsdatum: 29-03-2021

Eisen:
– Een afgeronde opleiding op minimaal hbo bachelor niveau.
– Een afgeronde opleiding op het gebied van Communicatie op minimaal hbo bachelor niveau
– Minimaal 3 jaar aantoonbare werkervaring in de rol van Communicatieadviseur in de afgelopen 5 jaar
– Minimaal 1 jaar aantoonbare werkervaring binnen het Sociaal Domein in de afgelopen 5 jaar
– Minimaal 2 jaar aantoonbare werkervaring met Factor C in de afgelopen 4 jaar
– Aantoonbare werkervaring binnen een overheidsorganisatie in de afgelopen 5 jaar

Competenties:
– Je kunt zowel zelfstandig als in een team werken.
– Je kan goed creatief denken en praktisch uitvoeren.
– Je krijgt energie van zowel strategisch opereren als de handen uit de mouwen steken.
– Je bent in staat om collega’s van de verschillende clusters te adviseren over de strategische, tactische en operationele inzet van communicatiemiddelen.
– Daarbij houd je rekening met in- en externe spelers, de maatschappelijke omgeving en het politieke speelveld.
– Je hebt een brede blik zowel binnen als buiten de organisatie.

Bij vragen kunt u direct contact opnemen met 088 786 0100 of mailen naar CSC@chiefsofit.com