Senior Staff member for Social Domain Operations – 5640

Assignment Description:
The social policy department deals with policy and operations of all municipal tasks in the social domain. We work closely with the municipalities in the Gooi and Vecht region. Our implementation organization takes care of access to appropriate support for residents of the municipality of Huizen, Blaricum, Laren and Eemnes (HBEL).

The business operations cluster monitors, controls and improves the service provision and quality. The services must be provided as efficiently as possible. Hereby a translation must be made of (national) policy to the desired service. The Operational Management cluster also implements the “Grip on the social domain” program. To strengthen the Operations Cluster, we are looking for a new employee as of April 1, 2021: Senior staff member management social domain (m/f

Location: Utrecht
Duration: 36
Hours per week: A.S.A.P until 01-07-2021
closing date: 26-03-2021

Requirements:
– A completed education at least hbo bachelor level;
– Immediately available on April 1, 2021;
– A minimum of 3 years of demonstrable work experience as a senior operations officer (25 points);
– Demonstrable work experience in setting up contract management (20 points);
– Demonstrable work experience in designing the (differentiated) internal control for the collegiate declaration (20 points);
– Demonstrated knowledge of and affinity with financial management in the social domain (20 points);

Competencies
– Communicatively strong;
– Proactive;
– Result oriented;
– Environmentally aware.

If you have any questions, please contact us directly on 088 786 0100 or email CSC@chiefsofit.com

Senior medewerker bedrijfsvoering Sociaal Domein – 5640

Opdrachtomschrijving:
De afdeling maatschappelijk beleid houdt zich bezig met beleid en bedrijfsvoering van alle gemeentelijke taken in het sociaal domein. We werken daarbij intensief samen met de gemeenten in de regio Gooi en Vechtstreek. Onze uitvoeringsorganisatie draagt zorg voor de toegang tot passende ondersteuning voor inwoners van de gemeente Huizen, Blaricum, Laren en Eemnes (HBEL).

Het cluster bedrijfsvoering monitort, controleert en verbetert de dienstverlening en de kwaliteit. De dienstverlening moet op een zo efficiënt mogelijke manier worden uitgevoerd. Hierbij moet een vertaalslag worden gemaakt van (landelijk) beleid naar de gewenste dienstverlening. Tevens geeft het cluster bedrijfsvoering invulling aan het programma “Grip op het sociaal domein”. Ter versterking van het cluster Bedrijfsvoering zoeken we per 1 april 2021 een: Senior medewerker bedrijfsvoering sociaal domein (m/v

Locatie: Utrecht
Duur: 36
Uren per week: z.s.m. t/m 01-07-2021
Sluitingsdatum: 26-03-2021

Eisen:
– Een afgeronde opleiding op minimaal hbo bachelor niveau;
– Direct beschikbaar op 1 april 2021;
– Minimaal 3 jaar aantoonbare werkervaring als senior medewerker bedrijfsvoering (25 punten);
– Aantoonbare werkervaring met het inrichten contractmanagement (20 punten);
– Aantoonbare werkervaring met het vormgeven van de (verbijzonderde) interne controle ten behoeve van de collegeverklaring (20 punten);
– Aantoonbare kennis van en affiniteit met het financieel beheer sociaal domein (20 punten);

Competenties
– Communicatief sterk;
– Proactief;
– Resultaatgericht;
– Omgevingsbewust.

Bij vragen kunt u direct contact opnemen met 088 786 0100 of mailen naar CSC@chiefsofit.com

Communication Advisor Social Domain – 5631

Assignment Description:
The colleagues working in this cluster ensure solid business operations. The cluster provides the information, advice, framework and support for the other clusters in all task areas of operations (personnel, finance, information, automation, taxes, legal and facility management). They work on integrated solutions with the customer demand at the center and are managed from the 1st, 2nd and 3rd line.

Location: Zuid-Holland
Duration: a.s.a.p until 01-08-2021
Hours per week: 32-36
closing date: 29-03-2021

Requirements:
– A completed education at least at the hbo bachelor level.
– A completed education in the field of Communication at least at hbo bachelor level
– At least 3 years of demonstrable work experience in the role of Communications Consultant in the past 5 years
– At least 1 year of demonstrable work experience in the social domain in the last 5 years
– Minimum of 2 years demonstrable work experience with Factor C in the last 4 years
– Demonstrable work experience within a government organisation in the last 5 years

Competencies
– You can work both independently and in a team.
– You have a good ability to think creatively and execute practically.
– You get energy from operating strategically as well as rolling up your sleeves.
– You are able to advise colleagues from the various clusters on the strategic, tactical and operational deployment of communication tools.
– In doing so, you take into account internal and external players, the social environment and the political playing field.
– You have a broad view both within and outside the organization.

If you have any questions, please contact us directly on 088 786 0100 or email CSC@chiefsofit.com.

Communicatieadviseur Sociaal Domein – 5631

Opdrachtomschrijving:
De collega’s die werkzaam zijn binnen dit cluster zorgen voor solide bedrijfsvoering. Het cluster voorziet hiertoe in de informatiebehoefte, advisering, kaderstelling en ondersteuning van de andere clusters op alle taakvelden van bedrijfsvoering (personeel, financiën, informatievoorziening, automatisering, belastingen, juridische en facilitaire zaken). Met de klantvraag centraal werken zij aan integrale oplossingen en wordt er aangestuurd vanuit de 1ste, 2de en 3de lijn.

Locatie: Zuid-Holland
Duur: z.s.m. t/m 01-08-2021
Uren per week: 32-36
Sluitingsdatum: 29-03-2021

Eisen:
– Een afgeronde opleiding op minimaal hbo bachelor niveau.
– Een afgeronde opleiding op het gebied van Communicatie op minimaal hbo bachelor niveau
– Minimaal 3 jaar aantoonbare werkervaring in de rol van Communicatieadviseur in de afgelopen 5 jaar
– Minimaal 1 jaar aantoonbare werkervaring binnen het Sociaal Domein in de afgelopen 5 jaar
– Minimaal 2 jaar aantoonbare werkervaring met Factor C in de afgelopen 4 jaar
– Aantoonbare werkervaring binnen een overheidsorganisatie in de afgelopen 5 jaar

Competenties:
– Je kunt zowel zelfstandig als in een team werken.
– Je kan goed creatief denken en praktisch uitvoeren.
– Je krijgt energie van zowel strategisch opereren als de handen uit de mouwen steken.
– Je bent in staat om collega’s van de verschillende clusters te adviseren over de strategische, tactische en operationele inzet van communicatiemiddelen.
– Daarbij houd je rekening met in- en externe spelers, de maatschappelijke omgeving en het politieke speelveld.
– Je hebt een brede blik zowel binnen als buiten de organisatie.

Bij vragen kunt u direct contact opnemen met 088 786 0100 of mailen naar CSC@chiefsofit.com

Servicedeskmedewerker

Functieomschrijving:
Wij zijn op zoek naar 1e & 2de lijns servicedeskmedewerkers om het supportteam  te ondersteunen op skilled helpdesk niveau.
Daarbij zal de focus liggen op het behandelen van meldingen in Topdesk en gebruikersondersteuning.

Locatie : Amsterdam en omstreken
Aantal uur per week : 24-40 uur
Duur : z.s.m.

Functie eisen:
– MBO niveau 4 denkniveau
– Bekend zijn met Windows, Office 365, Microsoft teams en ervaring hebben met het installeren en plaatsen van PC’s en randapparatuur
– Klantvriendelijk kunnen opstellen
– Beschikken over goede communicatieve vaardigheden, zo wel voor telefonische ondersteuning als voor ondersteuning op de werkvloer
– Ervaring hebben met Topdesk

Wensen:
– 5 dagen per week beschikbaar kunnen zijn
– Beschikbaar zijn tussen de werktijden 07:30 en 17:00.

Bent u geïnteresseerd of wilt u meer informatie omtrent de opdracht? Neem dan contact op met onze recruitment team op 088-7860100 of mailen op CSC@chiefsofit.com