Conversie Coördinator /Specialist- 214-2

Fulltime, NL
Utrecht
Posted 2 weeks ago

Opdrachtomschrijving
Verantwoordelijk voor het voorbereiden, coördineren, uitvoeren van (geautomatiseerde) conversie van het huidige HIS (maatwerksysteem HIS) naar het nieuwe HiX HIS/AIS en rapporteren aan de projectmanager Delight over de resultaten.
• Opstellen overall conversieplan
• Coördinatie: De conversie coördinator/specialist (in vervolg coördinator) stuurt op tijdige aanlevering en oplevering van de conversie bij alle partijen. Begeleidt de aspectgroep
Conversie en coördineert de technische acties, ziet toe op opvolging van acties door het conversieteam en gebruikers. De technische acties behelsen: identificatie van te converteren gegevenselementen, identificatie van aanpak per data-element, definitie van veldtoewijzingen, het uitvoeren van datakwaliteitscontroles, de ontwikkeling en uitvoering van (geautomatiseerde) dataconversies. Daarnaast registreert de coördinator alle acties en testpunten die voortkomen vanuit de conversie activiteiten.
• Testen: De coördinator plant de testen en ondersteunt inhoudelijk bij het uitvoeren van Conversie testen.
• Ondersteuning go-live: De coördinator helpt bij de livegang door middel van support en het oplossen van issues die betrekking hebben op geconverteerde informatie. Gezien de belangrijke rol van de conversie in de (timing van) de livegang, levert de coördinator ook input voor het go-live draaiboek.
• De coördinator zorgt er in samenwerking met de aspectgroep Techniek voor dat de systemen/databases voor de aanlevering van informatie aan de leveranciers worden gerealiseerd.

Locatie: Utrecht
Duur: 18-01-2021 t/m 18-01-2022
Uren per week: 32
Sluitingsdatum: 24-11-2020 10:00:00

Eisen
– Kandidaat heeft tenminste 4 jaar ervaring als conversie specialist van EPD-projecten binnen de gezondheidszorg, bij minstens 3 verschillende projecten.
– Kandidaat heeft tenminste 3 jaar ervaring met het (inhoudelijk) begeleiden/coördineren van aspectgroepen binnen een EPD projectorganisatie.
– Kandidaat beschikt over een afgeronde HBO opleiding

Wensen
– Kandidaat heeft ervaring als conversiespecialist en coördinator voor de invoering van elektronische dossiervoering binnen de eerstelijns of tweedelijns zorginstellingen op basis van Chipsoft
HiX, bij voorkeur minimaal 3 projectomgevingen.
– Kandidaat heeft ervaring als coördinator met de invoering van HiX in de eerstelijnszorg (huisartsenpraktijk, HAP) of gespecialiseerde zorg (revalidatie).
– Kandidaat heeft ervaring om collega’s te coachen op het gebied van het realiseren van een conversie vanuit bestaande systemen naar HIX in een managed serviced omgeving.
– Kandidaat heeft de studierichting op het gebied van ICT of informatiekunde afgerond.
– Kandidaat heeft functionele ervaring met HiX en het onderliggende datamodel/aanleverspecificaties om te kunnen bepalen in welke module welke informatie terecht moet komen
– Kandidaat heeft ervaring met SQL en Uniface (ontwikkelomgeving van het huidige HIS)
– Kandidaat heeft algemene ervaring op het gebied van ICT, informatievoorziening en processen in de gezondheidszorg.
– Kandidaat heeft ervaring met projectmanagement en agile werken

Geïnteresseerd of voor meer informatie, neem dan contact op met ons recruitment team op 0887860100 of mail ons csc@chiefsofit.com

Job Features

Job CategoryCoördinator, Specialist

Apply Online

A valid phone number is required.
A valid email address is required.